Velkommen som deltaker og arbeidssøker hos MjøsAnker. Hos oss får du en personlig jobbkonsulent og sammen lager dere en handlingsplan som hjelper deg på veien mot jobb.

Vi har en rekke ulike tiltak litt avhengig av hvor i jobbsøkerprosessen du står. For mange vil det være aktuelt med en arbeidsutprøving først, mens andre trenger å få vurdert sin arbeidsevne. Uansett hvor du står har vi et tilbud som passer for deg. Ta kontakt med din NAV-veileder for innsøking til våre tiltak.

Våre tiltak

AFT – Arbeidsforberedende trening (18 – 67 år)
Et tiltak for deg som trenger å få avklart din arbeidsevne og komme ut i jobb eller utdanning. Vi tar utgangspunkt i dine interesser og ferdigheter, og sammen lager vi handlingsplaner som skal styrke dine karriereferdigheter. Innen 1 måned får du tilbud om arbeidsutprøving, enten i våre avdelinger eller ute hos samarbeidsbedrift.

ARR – Arbeidsrettet rehabilitering
Tiltak for sykemeldte både med og uten arbeidsgiver. Målet er å få deg helt eller delvis tilbake i egen jobb, eller som arbeidssøker i nytt jobbmarked. Tett samarbeid med lege/behandler og oppfølging av arbeidsgiver og arbeidsmarked. Opplæring i prosessen «fra arbeidssøker til arbeidstaker». Både individuell veiledning og gruppetilbud.

AVKLARING
Tiltaket kartlegger dine styrker og din arbeidsevne gjennom veiledning og aktiviteter hos oss. Du får kunnskaper og ferdigheter om å drive jobbsøk, og om krav og muligheter i arbeidslivet. Vi har arbeidstrening både i våre egne avdelinger og hos samarbeidsbedrifter. Du får mulighet til å delta i gruppeaktiviteter og trening. Sammen lager vi en plan for aktiviteter for å stå i, eller komme tilbake i jobb.

OPPFØLGING
Tiltak for deg som trenger støtte for å skaffe eller beholde en jobb, og som har behov for omfattende oppfølging. Tiltaket skal være tilpasset dine behov ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet. Vi gir veiledning i arbeidsrelaterte ferdigheter, karriereplanlegging, CV- og søknadsskriving, intervjutrening. Vårt brede bedriftskontaktnett øker sjansene for å finne den riktige arbeidsplassen for deg.

VTA – Varig tilrettelagt arbeid
Du blir fast ansatt hos oss og jobber i en av våre avdelinger. VTA er for deg som har varig uførepensjon, eller som i nær fremtid vil få det. Du har behov for en jobb der arbeidsoppgavene og arbeidstiden er tilpasset deg. Målet er å gi et godt arbeidstilbud og samtidig jevnlig vurdere muligheten for ekstern jobb, utdanning eller overføring til andre tiltak. I tillegg til uførepensjon fra NAV får du en liten lønnsgodtgjørelse.

Aktivitetskalender

Kurs og tema i aktivitetskalenderen gir deg kompetanse på veien mot målet ditt. Du kan velge mellom over 20 kurs blant annet jobbsøkerkurs, CV-skriving, dataopplæring, handlingsplan, arbeidsmarked, vip24 kartlegging, hverdagsmestring, arbeid i servicebransje, egenarbeid og trening.

Alle kurs og tema gjennomføres enten i våre lokaler i Elise Kjøsgt. 17 i Hamar, eller i Brugata 3 i Brumunddal. Treningen foregår på treningsenteret i Ankerskogen svømmehall.

Påmelding og mer informasjon hos din jobbkonsulent.

Rettigheter og plikter

RETTIGHETER
Som deltaker hos oss har du rett til:

 • et trygt og utviklende arbeidsmiljø
 • være trygg på at taushetsplikten overholdes
 • få innsyn i dine personopplysninger
 • bli informert om endringer av betydning for deg
 • yrkesskadeforsikring så lenge du er i tiltak
 • gi tilbakemelding på dine erfaringer med å være i tiltak hos oss
 • fremsette en skriftlig klage

PLIKTER
Som deltaker hos oss har du ansvar for:

 • bidra til et godt arbeidsmiljø ved å vise respekt for andre
 • møte til avtaler
 • gi beskjed ved fravær
 • yte ditt beste for å gjennomføre oppgavene du får
 • overholde taushetsplikten
 • overholde arbeidsreglementet

Brukerundersøkelse

Alle som er i tiltak hos oss får mulighet til å delta i vår brukerundersøkelse. Undersøkelsen er helt anonym og vil hjelpe oss å forbedre våre tiltak. Brukerundersøkelsen gjennomføres når tiltaket avsluttes. Linken til undersøkelsen finner du her.

Ris og ros

Vi ønsker hele tiden å bli bedre for å kunne tilby våre deltakere det beste tilbudet. Bruker du skjemaet her kan du gi oss din tilbakemelding på jobben vi gjør.

Klageskjema

Kontaktpersoner

Tiltaksansvarlig AFT og Oppfølging
Maj Sandum Thrane
Tlf: 415 35 521

Tiltaksansvarlig Avklaring
Mona Finborud
Tlf: 415 35 536

Tiltaksansvarlig VTA
Ingunn Nygård
Tlf: 415 35 569

Fagkonsulent, Fagsenteret
Anne Kathrine Dølgaard
Tlf: 415 35 547

Attføringsleder
Per Mørstad
Tlf: 913 23 952

Kontaktopplysninger til våre veiledere og alle andre ansatte finner du her:
Våre ansatte

 

Nyttige organisasjoner og offentlige kontorer

Her er en oversikt over organisasjoner og offentlige kontorer som kan bistå ved behov.

AA – Anonyme alkoholikere
Tlf.: 911 77 770 / www.anonymealkoholikere.no

ADHD Norge
Tlf.: 67 12 85 85 / www.adhdnorge.no

Arbeidslivstelefonen
Tlf.: 815 44 544 / www.arbeidslivstelefonen.no

Bufetat – Hamar familekontor
Tlf.: 466 17 130

Hamar kommune
Servicekontoret, tlf.: 62 56 30 00
Psykisk helseteam, tlf.: 62 56 39 00
Parkgården, tlf.: 916 03 327
Distrikt vest, tlf.: 62 56 30 00
Finsalsenteret, tlf.: 62 56 36 00
Frisklivssentralen, frisklivsentralen@hamar.kommune.no

Landsforbundet mot stoffmisbruk
Rådgivning og støttetelefon for pårørende
Tlf.: 815 00 205 / www.motstoff.no

LO distrikskontor – Hedmark
Tlf.: 958 54 099 / www.lo.no

Løten kommune
Servicekontoret, tlf.: 62 56 40 00
Rus- og psykisk helseteam, tlf.: 62 56 41 01

Mental Helse Ungdom
Tlf.: 918 37 024 / mhu@mhu.no / www.mentalhelse.no

Mental Helse hjelpetelefon
Tlf.: 116 123 (hele døgnet) / www.mentalhelse.no

NA – Anonyme narkomane
Tlf.: 905 29 359 /www.na.no

NAV
Hamar, Stange, Løten og Ringsaker
Tlf.: 55 55 33 33 (Gjelder også rus og psykisk oppfølgingsteam)
www.nav.no

Ringsaker kommune
Servicekontoret, tlf.: 62 33 50 00
Psykisk helse, tlf.: 62 33 52 20

Rustelefonen 08588
Driftes av Rusmiddeletaten og Helsedirektoratet
Tlf.: 08588 / www.rustelefonen.no

Røde Kors-telefonen for barn og ungdom
Tlf.: 800 33 321 / www.sidetmedord.no
Du kan skrive en e-post og få svar. Du kan være anonym. Driftes av Mental Helse.

Stange kommune
Servicekontoret, tlf.: 62 56 20 00
Psykisk helseteam, tlf.: 62 56 20 00
Tjeneste for funksjonshemmede, tlf.: 62 56 23 80

Sykehuset Innlandet
Kriseteam DPS, tlf.: 62 58 18 88

Sagatun Brukerstyrt Senter
Sagatunvegen 47b, 2317 Hamar
Tlf.: 458 35 922