På denne siden finner du som er NAV-veileder informasjon om hvilke tilbud MjøsAnker har til sine deltakere. Under hvert tiltak finner du kontaktinformasjon for innsøking.

Våre tiltak

MjøsAnker leverer attføringstjenester for deltakere fra våre eierkommuner Hedmark fylkeskommune, Hamar, Ringsaker, Stange og Løten.

AFT

Arbeidsforberedende trening (18 – 67 år)
Deltakere som trenger å få avklart arbeidsevne og deretter bistås ut i jobb eller utdanning. Må ved oppstart ha minst 30% (2 dager) tilstedeværelse som økes til 50% (3 dager) innen 1 måned.

INNHOLD:
Avklare behov for kompetanseheving, få tilbud om basiskompetanse og utvikling av karriereferdigheter. Tilrettelagt arbeidsutprøving i MjøsAnkers egne avdelinger eller samarbeidsbedrifter innen 1 måned.

VARIGHET:                 Inntil 1 år, med mulighet for forlengelse 1 år til.
ANTALL PLASSER:   78
VENTETID:                  Ingen ventetid
KONTAKT:                   Maj Sandum Thrane, tlf: 415 35 521

For mer informasjon: Infoark AFT

ARR

Arbeidsrettet rehabilitering
Deltakere som er sykemeldte, både med og uten arbeidsgiver.

INNHOLD:
Målet er å få deltaker helt eller delvis tilbake i egen jobb, eller som arbeidssøker i nytt jobbmarked. Tett samarbeid med lege/behandler og oppfølging av arbeidsgiver og arbeidsmarked. Opplæring i prosessen «fra arbeidssøker til arbeidstaker». Både individuell veiledning og gruppetilbud.

VARIGHET:                   4 uker, med mulighet for forlengelse 4+4 uker.
ANTALL PLASSER:     8-10
VENTETID:                   Ingen ventetid
KONTAKT:                    Marit Bekkevold, tlf: 415 35 535

AVKLARING

Deltaker som skal ha kartlagt sine personlige ressurser og sin arbeidsevne, og se muligheter på jobbmarkedet.

INNHOLD:
Veiledning og aktiviteter som gir mestring og innsikt i egne ressurser og muligheter. Tilegning av kunnskap og ferdigheter om jobbsøkerprosessen, og muligheter og krav i arbeidslivet. Individuell kartlegging, CV- og søknadsferdigheter, arbeidspraksis eksternt eller internt. Mulighet for gruppeaktiviteter og trening.

VARIGHET:                   8 uker med mulig forlengelse inntil 4 uker
ANTALLPLASSER:      110
VENTETID:                   Hamar/Brumunddal   0 – 1 måned
KONTAKT:                    Mona Finborud, tlf: 415 35 536

OPPFØLGING

Deltakere med behov for omfattende bistand for å beholde eller skaffe en jobb.

INNHOLD:
Veiledning i arbeidsrelaterte ferdigheter, karriereplanlegging, CV- og søknadsskriving, intervjutrening. Tett samarbeid med MjøsAnkers bedriftskontaktnett øker sjansene for å finne riktig arbeidsplass raskest mulig.

VARIGHET:                  6 måneder, mulighet til forlenges 6 måneder, (inntil 3 år)
ANTALL PLASSER:    75
VENTETID:                  1 – 2 måneder
KONTAKT:                    Maj Sandum Thrane, tlf: 415 35 521

VTA

Varig tilrettelagt arbeid
For personer med behov for varig tilrettelagt arbeid og som har varig uførepensjon, eller som i nær fremtid vil få det. Får fast ansettelse i en av MjøsAnkers avdelinger. Målet er å gi et godt arbeidstilbud med tilpassede arbeidsoppgaver og samtidig jevnlig vurdere muligheten for ekstern jobb, utdanning eller overføring til andre tiltak. I tillegg til uførepensjon gis det en liten lønnsgodtgjørelse.

ANTALL PLASSER:     70
VENTETID:                   Ingen ventetid
KONTAKTPERSON:    Ingunn Nygård, tlf: 415 35 569

Aktivitetskalender

Over 20 kurs og temaer er samlet for å gi deltaker økt kompetanse på veien mot målet om utdanning eller jobb.

Deltaker kan sammen med sin jobbkonsulent velge mellom blant annet CV-skriving, dataopplæring, jobbsøkerkurs, handlingsplan, arbeidsmarked, vip24 kartlegging, oppfriskning av regneferdigheter, hverdagsmestring, arbeid i servicebransje og trening.

Alle kurs og tema gjennomføres enten i våre lokaler i Elise Kjøsgt. 17 i Hamar, eller i Brugata 3 i Brumunddal. Treningen foregår på treningsenteret i Ankerskogen svømmehall.

Påmelding og mer informasjon hos våre jobbkonsulenter.