ARBEIDSLEDER – VIKARIAT

MjøsAnker har 70 ansatte som har behov for varig tilrettelagt arbeid (VTA). VTA er et arbeidsrettet tilbud for mennesker som trenger en tilrettelagt arbeidsplass. Gjennom produksjon av varer og tjenester skal arbeidet bidra til å utvikle de ansattes ressurser og yrkesmessige forutsetninger. Arbeidsledere deltar i produksjonen sammen med våre VTA- ansatte, og bidrar med oppfølging, opplæring og veiledning. Montasjen er den største produksjonsavdelingen i MjøsAnker og utfører ulike oppdrag både internt og for eksterne bedrifter.

Montasjen har ledig vikariat som arbeidsleder i 80 til 100%-stilling. Stillingen inngår i turnus med skiftarbeid (dag og kveldsvakter), og vakter annenhver lørdag.

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i daglig drift og produksjon
 • Lede arbeidslag av ansatte med varig tilrettelagt arbeid
 • Legge til rette for at ansatte kan mestre og utvikle seg i arbeidslivet
 • Bidra til utvikling av avdelingen, både resultatmessig økonomisk og gjennom utvikling av arbeidsoppgaver

Formelle krav:

 • Fagbrev innen håndverksfag eller annen relevant utdanning
 • Førerkort

Ønskede kvalifikasjoner

 • Arbeidserfaring fra praktisk arbeid
 • Erfaring fra opplæring/veiledning er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Pedagogiske egenskaper
 • Løsningsorientert
 • Relasjonsskaper og rollemodell
 • Tålmodig og fleksibel
 • Strukturert og ryddig
 • Trives med fysisk aktivitet da det til tider er mye gåing i jobben

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • Pensjonsordning

I MjøsAnker har vi fokus på et godt arbeidsmiljø gjennom å motivere og utvikle ansatte. Personlig egnethet er derfor viktig for å lykkes i jobben som arbeidsleder.

Stillingen krever politiattest jfr. Lov om arbeidsmarkedstjenester § 21. (Politiattest leveres ved inngåelse av arbeidsavtale). Attester og vitnemål leveres ved et eventuelt intervju.

Søknadsfrist senest 15. juli. Tiltredelse så snart som mulig eller etter avtale.

Søknad og CV merket «Arbeidsleder» sendes jobb@mjosanker.no

Ytterligere informasjon om stillingen kan gis av:
Tiltaksleder VTA, Ingunn Nygård tlf. 415 35 569 ingunn.nygard@mjosanker.no