MjøsAnker hjelper små og store Hedmarksbedrifter med trygg rekruttering. Vi finner din nye kollega vederlagsfritt og kommer fram til gode avtaler for alle parter.

Deltakere hos MjøsAnker har av ulike grunner vært utenfor arbeidslivet i kortere eller lengre perioder. Vi hjelper dem tilbake i jobb og tilbyr god oppfølging av bedriftene som bidrar til at vi får det til. Vår oppgave er å finne den beste kandidaten for din bedrift.

For mer informasjon kontakt markeds- og informasjonsleder Silje Utkilen tlf: 906 35 684, eller silje.utkilen@mjosanker.no