MjøsAnkers formål er å bistå mennesker med å komme i jobb. I 2016 slo vi alle tidligere rekorder og hjalp 144 deltakere ut i jobb. Tilsvarende tall fra 2014 var 64, og selv om noe av forklaringen er flere deltakere i tiltak, er det systematisk jobbing ut mot næringslivet og god jobbmatch hovedforklaringen.

Hamar Arbeiderblad har laget ett flott to-siders oppslag om en av våre tidligere deltakere som fikk jobb i fjor, Andreas Ånsløkken.

Dag B. Malmo har vært jobbkonsulent for Andreas og forteller om en spesielt motivert deltaker. «Andreas hadde bare vært en måned i tiltak før han ble utplassert hos Sylinderakutten. I forkant hadde vi gjort en grundig kartlegging for å finne en god jobbmatch, og etter seks uker hos Sylinderakutten fikk han tilbud om lønnet jobb».

Både Sylinderaktutten og NAVs tolketjeneste (Andreas er døv), har vært helt enestående i denne ansettelsesprosessen. Daglig leder Daniel Ribbing har hele tiden valgt å se muligheter og ikke problemer ved å ansette en som trenger litt ekstra tilrettelegging. Andreas har nå fått tatt både truck- og kransertifikatet og stortrives i den mekaniske bedriften. Med tolk i lunsjpausene og kollegaer som har lært seg litt tegnspråk har han ingen problemer med å fungere godt også sosialt på arbeidsplassen.

Vi gleder oss til mange nye ansettelser i 2017!
Faksmile HA 14.01.17