144 deltakere i lønnet jobb

MjøsAnkers formål er å bistå mennesker med å komme i jobb. I 2016 slo vi alle tidligere rekorder og hjalp 144 deltakere ut i jobb. Tilsvarende tall fra 2014 var 64, og selv om noe av forklaringen er flere deltakere i tiltak, er det systematisk jobbing ut mot næringslivet og god jobbmatch hovedforklaringen. Hamar Arbeiderblad … Continued