MjøsAnker er Innlandets største arbeid- og inkluderingsbedrift, og vi jobber hver dag med å få mennesker ut i arbeidslivet. Vi hjelper også arbeidsgivere med å legge til rette for inkluderende arbeidsforhold, og bistår med ulike karriere- og utviklingstjenester.

Gjennom vårt datterselskap MjøsAnker Karriere tilbyr vi tjenester innen arbeidsliv, slik som språktjenester, karrieretjenester, bedriftsveiledning og ekspertbistand. Vi kan også tilby opplæring og rådgivning til ledere og ansatte om hvordan de kan håndtere sykefravær og støtte de ansatte gjennom endringsprosesser.

Våre tjenester skal bidra til:

 • Effektivisering og utvikling for deres organisasjon
 • Personlig utvikling for deres ansatte

 

Våre tjenestetilbud

Vi benytter anerkjente metoder og kartleggingsverktøy i møte med de
menneskene og bedriftene/kommunene vi bistår. MjøsAnker Karriere skal bidra
til varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting
og anstendig arbeid for alle. For oss innebærer det å hver dag se muligheter for enkeltindividet, og å bistå slik at flest mulig kan komme ut og stå i arbeidslivet, uansett bakgrunn og forutsetninger.

Vår kompetanse

MjøsAnker Karriere besitter bred tverrfaglig kompetanse, og kan vise til
gode resultater for ulike målgrupper. Våre ansatte har lang og bred erfaring fra veiledning og inkluderingsarbeid innen mange ulike bransjer. Alle ansatte er sertifiserte, og benytter anerkjente metoder og kartleggingsverktøy i sin arbeidshverdag. Vi samarbeider tett med lokalt næringsliv og har god kunnskap om nåværende og fremtidige behov i arbeidslivet. Vi benytter metodikk og verktøy som bla: Motiverende intervju, Inflow24 og Migranorsk.

Vårt tilbud

MjøsAnker Karriere kan bidra med tjenester innenfor:

 • Karriereveiledning. Her benyttes Inflow24: Individuelt eller til bedrifter/kommuner, og/eller enkelte ansatte. Bli kjent med dine/deres styrker. Kartlegger bruk av riktig kompetanse og ressurs.
 • Bedriftsveiledning. Her benyttes Inflow24: Gjør din bedrift og ansatte kjent med sine styrker og utviklingspotensial. Vi setter sammen team basert på behov og kompetanse.
 • Språktjenester. Språkkartlegging og styrking av språkferdigheter for
  bedriftens ansatte, HMS-kurs for bedriftens minoritetsspråklige, Introduksjonsprogrammet, Rekrutteringsbistand til minoritetspråklige, karriereveiledning og styrking av jobbsøkerferdigheter.
 • Ekspertbistand. Avklare problemer som fører til sykefravær og foreslå tiltak som gjør arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt.
 • Bemanning. Bistand fra A-Å. Opplæring og støtte i startfase, og i for eksempel omskoleringsprosesser.
 • Arbeidsplassvurderinger. For hele bedriften eller enkelte stillinger.
 • Sykefravær. Oppfølging av sykemeldte, proaktiv veiledning og kartlegging av tilrettelegging som hindrer sykemelding, kartlegging av faktorer som fører til sykefravær, veiledning av ledere.
 • Kartlegging. Kartlegging av nåværende og fremtidige behov, og kartlegging av ressursbruk.
 • Utviklingstjenester. Omorganisering, tilpassing til nye krav/regler. Kompetansestyrking av ansatte, Kartlegging av styrker og muligheter for effektivisering.
 • Konflikthåndtering
 • Arbeid med psykososialt arbeidsmiljø
 • HR tjenester

 

MjøsAnker Karriere stiller gjerne opp til et uforpliktende møte hvor vi sammen kan kartlegge dine/deres behov. Vi tilpasser tjenesten etter behov, og kan tilby rask oppstart. MjøsAnker Karriere vil ved et samarbeid sikre at det benyttes ansatte med rett kompetanse ut ifra det vi sammen har avdekket at det er behov for. Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte:

Anna Aime Nyman
Regionleder MjøsAnker Karriere
Mobil: 46297271  eller E-post: anna.aime.nyman@mjosanker.no

Edvard Evang Østbye
Fagkonsulent
Mobil: 41535543
E-post: edvard.evang.oestbye@mjosanker.no