Formål:
Kurset styrker arbeidssøker sine skriftlige og muntlige norskferdigheter, og gir en plan
for videre aktivitet for å skaffe jobb. Målet er at arbeidssøker skal forbedre sine norskresultater, og at 50% av arbeidssøkerne er i jobb og/eller utdanning ved avslutning av kurset.

Hvem:
Minoritetsspråklige arbeidssøkere over 19 år med behov for å styrke sine norskferdigheter til et nivå som etterspørres i arbeidsmarkedet.

 • Har fullført norskopplæring etter introduksjonsloven og har behov for ytterligere
  norskkunnskaper
 • Uten rett til gratis kommunal opplæring

I samarbeid med NAV gjennomfører kursinstruktør kartlegging av språk, bransjeønske
og kompetanse for uttak til kurs.

Innhold i kurset:
Arbeidssøker styrker sine karriereferdigheter og yrkesspesifikke norskferdigheter.
Alle aktivitetene er individuelt tilpassede og baseres på jobbmålet og språknivå.
Arbeidssøker har en fast kursinstruktør gjennom hele tiltaket.
Eksempler på aktiviteter:

 • Styrke digitale ferdigheter
 • Utforske arbeidsmarked, kompetanse og yrkesvalg
 • Bevisstgjøre og styrke kunnskapen om norsk arbeidsliv og kultur
 • Bedriftsbesøk og presentere seg for mulige arbeidsgivere
 • Arbeidsutprøving og/eller «jobbsmak»
 • Evaluere egne språkferdigheter opp mot aktuelle jobbmål

Aktivitetene gjennomføres i gruppeundervisning og gruppesamarbeid, samt i individuell oppfølging og digitalt egenarbeid. Alle får hver sin bærbare PC på hjemlån.

Eksempler på digitale aktiviteter:

 • Oversikt på bedrifter i valgte bransje
 • Videoundervisning
 • Språkopplæringsprogrammer med lyd-, bilde-, tekst- og gruppeoppgaver
 • VR-jobbintervju og spillifisert rekruttering

Alle aktiviteter er rettet mot å skaffe ordinært arbeid. En sluttrapport oppsummerer aktivitet og resultat av tiltaket. Arbeidssøkers plan deles med NAV som bidrar til videre aktivitet i arbeid og utdanning.

Varighet:
Varigheten på kursene bestemmes av regionene.

Kurssted:
Hamar, Elverum, Tynset, Kongsvinger, Gjøvik, Gran, Fagernes, Lillehammer, Otta, Vinstra.

Last ned utskriftsvennlig PDF-versjon her