Velkommen som deltaker og arbeidssøker hos MjøsAnker.

Hos oss får du en personlig jobbkonsulent og sammen lager dere en handlingsplan som hjelper deg på veien mot jobb. Vi har en rekke ulike tilbud litt avhengig av hvor i jobbsøkerprosessen du står. For mange vil det være aktuelt med en arbeidsutprøving først, mens andre trenger å få vurdert sin arbeidsevne. Uansett hvor du står har vi et tilbud som passer for deg.

Ta kontakt med din NAV-veileder for innsøking til våre tiltak.

Våre tiltak

AFT – Arbeidsforberedende trening (18 – 67 år)
Et tiltak for deg som trenger å få avklart din arbeidsevne og komme ut i jobb eller utdanning. Vi tar utgangspunkt i dine interesser og ferdigheter, og sammen lager vi handlingsplaner som skal styrke dine karriereferdigheter. Innen 1 måned får du tilbud om arbeidsutprøving, enten i våre avdelinger eller ute hos samarbeidsbedrift.

AVKLARING
Tiltaket kartlegger dine styrker og din arbeidsevne gjennom veiledning og aktiviteter hos oss. Du får kunnskaper og ferdigheter om hva du kan trives med å mestre godt i arbeid, og om krav og muligheter i arbeidslivet.
Vi har arbeidsutprøving hos et stort antall samarbeidsbedrifter. Du får mulighet til å prøve ut dine interesser, ferdigheter og din arbeidsevne. Sammen lager vi en plan for aktiviteter for å stå i, eller komme tilbake i jobb.

Mer detaljert informasjon om tiltaket finner du herAvklaring Infoark_2021

VTA – Varig tilrettelagt arbeid
Du blir fast ansatt hos oss og jobber i en av våre avdelinger. VTA er for deg som har varig uførepensjon, eller som i nær fremtid vil få det. Du har behov for en jobb der arbeidsoppgavene og arbeidstiden er tilpasset deg. Målet er å gi et godt arbeidstilbud og samtidig jevnlig vurdere muligheten for ekstern jobb, utdanning eller overføring til andre tiltak. I tillegg til uførepensjon fra NAV får du en liten lønnsgodtgjørelse.

Kurs

Arbeidsrettet norskopplæring
Et kurs for deg som er flerspråklig og trenger bedre norskferdigheter for å komme i jobb. Kurset styrker dine skriftlige og muntlige norskferdigheter, og gir en plan
for videre aktivitet for å skaffe jobb eller komme i utdanning.

Fagsenter

Vi tilbyr over 20 kurs og temaer som gir deg økt kompetanse på veien mot målet om utdanning eller jobb. Her kan du jobbe med kartlegging, utforske muligheter, få kunnskap om arbeidslivet og ulike bransjer, arbeide med jobbsøkerferdigheter, norskopplæring, digitale ferdigheter eller andre basisferdigheter.

Sammen med din jobbkonsulent og ansatt på Fagsenteret setter dere opp en plan for opplæring og aktivitet. Målet er å tilrettelegge slik at du jobber med det som gir muligheter videre i arbeidslivet. Ansatte på Fagsenteret er hele tiden tilgjengelig for veiledning individuelt, eller i grupper.

Rettigheter og plikter

RETTIGHETER
Som deltaker hos oss har du rett til:

 • et trygt og utviklende arbeidsmiljø
 • være trygg på at taushetsplikten overholdes
 • få innsyn i dine personopplysninger
 • bli informert om endringer av betydning for deg
 • yrkesskadeforsikring så lenge du er i tiltak
 • gi tilbakemelding på dine erfaringer med å være i tiltak hos oss
 • fremsette en skriftlig klage

PLIKTER
Som deltaker hos oss har du ansvar for:

 • bidra til et godt arbeidsmiljø ved å vise respekt for andre
 • møte til avtaler
 • gi beskjed ved fravær
 • yte ditt beste for å gjennomføre oppgavene du får
 • overholde taushetsplikten
 • overholde arbeidsreglementet

Brukerundersøkelse

Alle som er i tiltak hos oss får mulighet til å delta i vår brukerundersøkelse. Vi ønsker hele tiden å bli bedre for å gi våre deltakere det beste tilbudet.

Undersøkelsen er helt anonym og vil hjelpe oss å forbedre våre tiltak. Brukerundersøkelsen gjennomføres når tiltaket avsluttes.

Velg tiltaket du har vært og svar på undersøkelsen ved å klikke her:

Undersøkelse for AVKLARING
Undersøkelse for AFT
Undersøkelse for ARBEIDSRETTET NORSKOPPLÆRING

Klageskjema

Dersom du mener du ikke har mottatt tjenesten du ha rett på, kan du levere en klage. Klagen leveres skriftlig ved å fylle inn klageskjemaet under.

Når MjøsAnker mottar klagen leveres den til leder for tiltaket, og rapporteres til attføringsleder. Behandling av klagen starter umiddelbart, og du som klager får tilbakemelding innen to uker.

Klageskjema

Kontaktpersoner

Tiltaksleder AFT
Mona Finborud
Tlf: 951 66 749

Tiltaksleder VTA
Ingunn Nygård
Tlf: 993 49 932

Konstituert tiltaksleder kurs
Elisabeth Tyseng
Tlf: 415 35 538

Fagkonsulent, Fagsenteret
Anne Kathrine Dølgaard
Tlf: 415 35 547

Attføringsleder
Per Mørstad
Tlf: 913 23 952

Kontaktopplysninger til våre jobbkonsulenter og alle andre ansatte finner du her:
Våre ansatte

 

Nyttige organisasjoner og offentlige kontorer

Her er en oversikt over organisasjoner og offentlige kontorer som kan bistå ved behov.

AA – Anonyme alkoholikere
Tlf.: 911 77 770 / www.anonymealkoholikere.no

ADHD Norge
Tlf.: 67 12 85 85 / www.adhdnorge.no

Arbeidslivstelefonen
Tlf.: 815 44 544 / www.arbeidslivstelefonen.no

Bufetat – Hamar familekontor
Tlf.: 466 17 130

Hamar kommune
Servicekontoret, tlf.: 62 56 30 00
Psykisk helseteam, tlf.: 62 56 39 00
Parkgården, tlf.: 916 03 327
Distrikt vest, tlf.: 62 56 30 00
Finsalsenteret, tlf.: 62 56 36 00
Frisklivssentralen, frisklivsentralen@hamar.kommune.no

Landsforbundet mot stoffmisbruk
Rådgivning og støttetelefon for pårørende
Tlf.: 815 00 205 / www.motstoff.no

LO distrikskontor – Hedmark
Tlf.: 958 54 099 / www.lo.no

Løten kommune
Servicekontoret, tlf.: 62 56 40 00
Rus- og psykisk helseteam, tlf.: 62 56 41 01

Mental Helse Ungdom
Tlf.: 918 37 024 / mhu@mhu.no / www.mentalhelse.no

Mental Helse hjelpetelefon
Tlf.: 116 123 (hele døgnet) / www.mentalhelse.no

NA – Anonyme narkomane
Tlf.: 905 29 359 /www.na.no

NAV
Hamar, Stange, Løten og Ringsaker
Tlf.: 55 55 33 33 (Gjelder også rus og psykisk oppfølgingsteam)
www.nav.no

Ringsaker kommune
Servicekontoret, tlf.: 62 33 50 00
Psykisk helse, tlf.: 62 33 52 20

Rustelefonen 08588
Driftes av Rusmiddeletaten og Helsedirektoratet
Tlf.: 08588 / www.rustelefonen.no

Røde Kors-telefonen for barn og ungdom
Tlf.: 800 33 321 / www.sidetmedord.no
Du kan skrive en e-post og få svar. Du kan være anonym. Driftes av Mental Helse.

Stange kommune
Servicekontoret, tlf.: 62 56 20 00
Psykisk helseteam, tlf.: 62 56 20 00
Tjeneste for funksjonshemmede, tlf.: 62 56 23 80

Sykehuset Innlandet
Kriseteam DPS, tlf.: 62 58 18 88

Sagatun Brukerstyrt Senter
Sagatunvegen 47b, 2317 Hamar
Tlf.: 458 35 922