Miljøpatruljen er et team som jobber ved Kretsløpsparken ved Sirkula. Teamet leverer på oppdrag for ReSirkula, der målet er å redusere avfall. Miljøpatruljen veileder kundene som kommer til Kretsløpsparken med varer som skal kastes eller gjenvinnes. Arbeidsoppgavene innebærer lagerstyring, passe på at varene blir sortert på riktig måte og fordelt til de forskjellige gjenbruksbutikkene. Gjenbruksbutikkene klargjør, reparerer og redesigner varene for salg i butikk. Slik sparer vi miljøet for avfall og varene kan få nytt liv og nye eiere som ser verdien av produktet.  

Miljøpatruljen er en arbeidsplass for de som har behov for tilrettelegging for å kunne stå i jobb(VTA)