Som arbeidsgiver og samarbeidspartner med MjøsAnker vil du ta imot deltakere fra våre tiltak i alt fra korte arbeidsutprøvinger til ansettelser. Når vi inngår samarbeid med bedrifter om arbeidsutprøving, arbeidstrening, arbeidspraksis o.l er det viktig at bedriften overholder kravene i GDPR og Personvernforordningen knyttet til håndtering av sensitive opplysninger.

Eksempler på slike opplysninger er en persons rasemessige eller etniske bakgrunn, politiske oppfatning, religion, filosofiske overbevisning eller medlemskap i fagforening. Også helseforhold (som allergier, sykefravær, legebesøk og graviditet) og seksuelle forhold og orientering vil være sensitive opplysninger. Det samme gjelder genetiske og biometriske opplysninger, når formålet med dem er å identifisere en person.

Når vi inngår samarbeidsavtaler med bedrifter vil vi alltid informere om dette og bedriften må også signere på en arbeidsavtale som også inneholder en taushetserklæring. Taushetsplikten gjelder uten tidsbegrensning og innebærer at bedriften og dens ansatte ikke deler personsensitive opplysninger til andre med mindre dette er absolutt nødvendig med tanke på arbeidsoppgavene deltaker skal utføre. Er du usikker på hva som kan deles av informasjon, bør du ta dette opp med din kontaktperson i MjøsAnker.

Du kan lese mer om taushetsbestemmelsene i forvaltningsloven § 13.

Gjennom MjøsAnkers avtale med NAV forplikter vi oss til å behandle alle typer personopplysninger på en sikker måte. MjøsAnker har gode systemer for sikker oppbevaring av sensitive personopplysninger. I et samarbeid med deg som bedrift vil vi kunne hente inn informasjon om arbeidsutprøvingen og all data vil da skje i sikre kanaler og oppbevares i samsvar med gjeldende regelverk for GDPR. Du kan lese mer om dette i vår personvernerklæring.