Renhold MjøsAnker leverer renholdstjenester internt i Elise Kjøsgate i Hamar. Å jobbe med renhold krever kunnskap om overflater, kjemikaler, inneklima og hygiene. Det krever en viss fysisk styrke og nøyaktighet. Bruk av ulike maskiner og verktøy er en del av oppgaven. Renholds-gruppa vasker også arbeidstøy for de ulike MjøsAnker-avdelingene og har ansvar for at det er ryddig og presentabelt utenfor bygget og i fellessonene.  


Renhold MjøsAnker tilbyr jobb for mennesker som har behov tilrettelegging for å stå i jobb(VTA). Arbeidsoppgavene er praktisk arbeid innen renhold, i team med kolleger eller selvstendig. En Arbeidsleder med fagbrev som renholder veileder og gir alle renholdsmedarbeidere grundig opplæring og legger til rette for at de kan opparbeide seg kompetanseheving innen renholdsfaget.  


Tlf: 415 35 524 · Elise Kjøsgagte 17, 2319 Hamar