Kvinnelig kursholder som viser faglig innhold på skjerm i møterom

Vi tilbyr skreddersydde arbeidsrelaterte norskkurs for dine ansatte

Våre norskkurs til bedrifter er skreddersydde kurs for ansatte med behov for å styrke sine ferdigheter. Kurset skal gi deltakerne nødvendige språkferdigheter og innsikt i det norske arbeidslivets normer, verdier og praksis.

Kursets formål

Kurset spesialtilpasses bedriftens ønsker og målsettinger, og utarbeides og gjennomføres med sikte på å øke deltakernes ferdigheter i norsk språk og jobbrelevant kompetanse for bedre integrasjon i bedriften og norsk arbeidsliv.

Hva læres på kurset

Kurset gir læring av bransjespesifikk norsk, kommunikasjon i ulike arbeidssituasjoner, interaksjon med kolleger og overordnede, og innsikt i norske lover knyttet til arbeidslivet. Opplæringen kan også omfatte HMS-kurs for minoritetsspråklige ansatte.

Bedriften har ansvar for god kommunikasjon med sine ansatte, og for å sikre forståelse rundt sentrale elementer som HMS, regler rundt arbeidstid og arbeidsmiljø, digitale arbeidsverktøy, og de oppgaver den ansatte skal utføre. Språkkunnskap og jobbrelatert kompetanse blir derfor en avgjørende faktor. Det er dokumentert at slik opplæring av minoritetsspråklige ansatte fører til færre feil, bedre rapportering og mer motiverte ansatte.

Ansatte med behov for språkopplæring og/eller opplæring i norsk arbeidsliv kan delta på denne type kurs. Kursets innhold fastsettes i samarbeid med bedriften, og gjennomføres på arbeidsplassen i henhold til avtale.

Dersom du ønsker å bestille kurs, eller høre mer om hvordan MjøsAnker kan tilby kurs til dine ansatte, kan du ta kontakt med oss på telefon eller via kontaktskjemaet under. Våre ansatte står klare til å hjelpe deg!

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for bedrifter med ansatte som har behov for å styrke ulike jobbrelaterte ferdigheter, som for eksempel skriftlig og muntlig språk, regning og digitale ferdigheter.

MjøsAnker tar hånd om en eventuell søknadsprosess, og vil sammen med bedriften søke om midler fra tilskuddsordningen.

Tilskuddet utregnes basert på antall kurstimer som oppgitt i søknaden.  Satsen skal dekke alle kostnader i forbindelse med opplæringen, slik som kartlegging av deltakere ved kursstart, forberedelser, undervisning inkludert før- og etterarbeid, motivasjonsarbeid, møter med bedriften, utarbeidelse av materiell, faglig oppfølging av deltakere og evaluering.

Bedriften må holde egnede lokaler, og dette dekkes ikke av tilskuddet.

Merk at et Kompetansepluss-kurs må gjennomføres med minimum fem deltakere, og støtten gis primært for deltakere med lav formell utdanning.

Opplæringen tar utgangspunkt i deltakernes erfaringer, ressurser og behov i hverdagen, og alt av aktiviteter, materiell og utfordringer de møter på arbeidsplassen brukes i opplæringen.

For mer informasjon om ordningen, ta kontakt med oss på telefon eller via kontaktskjemaet nedenfor.

Visste du at?

Du gjennom tilskuddsordningen KompetansePluss kan søke om tilskudd til kurs i grunnleggende lese-/skrive-, regne-, muntlige og digitale ferdigheter og opplæring i norsk for voksne ansatte som er i arbeid? Vi bistår deg med både veiledning, planlegging og søknad, samt gjennomfører kurs ute på din arbeidsplass. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Grethe Thomassen Theodorsen

Karrierekoordinator
Send e-post
45721916
Karriere
Hamar

Lene Nylund

Områdeleder Østerdalen
Send e-post
415 35 581
Næringslivsteam, Karriere, Avklaring
Elverum

Bli kontaktet for å høre mer om mulighetene

Bli kontaktet for å høre mer om mulighetene

Fyll ut skjema så kontakter vi deg så snart som mulig.

Aktuelt

Norskopplæring ga fast jobb
Norskopplæring ga fast jobb

Målrettet og engasjert kursdeltaker
Målrettet og engasjert kursdeltaker

Sikter mot fagbrev
Sikter mot fagbrev