Fakturainformasjon

MjøsAnker ønsker elektronisk faktura levert i EHF-format til det aktuelle selskapets organisasjonsnummer. Faktura skal merkes med koststed og navn på bestiller.

Dersom leverandør ikke kan sende EHF-faktura skal faktura sendes som PDF til den e-postadressen som er angitt på selskapet i oversikten under.

MjøsAnker AS

Org.nr: 979 637 500

E-post: pn3935@viewinvoice.cloud

MjøsAnker Karriere AS

Org. nr. 921 751 249

E-post: pn3934@viewinvoice.cloud

MjøsAnker Jobb og Utvikling AS

Org.nr. 921 751 486

E-post: pn2798@viewinvoice.cloud

MjøsAnker Kommunale Tjenester AS AS

Org.nr 932 206 919

E-post: pn19083@viewinvoice.cloud