Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven skal, kombinert med andre tiltak, bidra i Norges arbeid med å møte FN sitt bærekraftsmål nr. 8 som omhandler anstendig arbeid og økonomisk vekst, og mål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon.