Arbeidsforberedende trening

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tiltak for deg som trenger å få avklart din arbeidsevne og å komme videre ut i jobb eller utdanning.
Person som skriver CV på en laptop

Det kan være mange grunner til at man ikke har kommet inn i, eller har havnet utenfor arbeidslivet. Vi i MjøsAnker vil bistå deg slik at du kan finne ut hvilke muligheter som finnes for deg, og hva som skal til for at du skal komme i jobb eller utdanning.

Hva er målet?

Målet med arbeidsforberedende trening er at du skal oppnå varig tilknytning til arbeidslivet gjennom jobb eller utdanning. MjøsAnker har tett samarbeid med mange ulike lokale bedrifter, både i offentlig og privat sektor. Gjennom disse samarbeidene kan vi opprette arbeidspraksis i bedrift slik at du får opplæring og blir kvalifisert for lønnet arbeid.

Hvordan foregår det?

Det er NAV som søker deg inn til MjøsAnker for bistand med arbeidsforberedende trening. Når du kommer til oss vil du møtes av en jobbkonsulent som vil være din faste kontaktperson.

Arbeidsforberedende trening er et tiltak som tilrettelegges individuelt ut fra dine behov. I møte med vår jobbkonsulent vil det først gjøres en kartlegging, der vi ser på dine interesser og ferdigheter, og sammen lager vi handlingsplaner som skal styrke dine karriereferdigheter. MjøsAnker gir tett oppfølging gjennom hele prosessen, men hos oss er det alltid du som er sjef for din egen prosess.

Arbeidstrening er en viktig del av tiltaket. Innen 1 måned får du tilbud om arbeidspraksis hos en av våre samarbeidsbedrifter.

Opplæring kan også være en del av tiltaket. MjøsAnker er godkjent lærebedrift i flere fag og har god kunnskap om fagutdanning. Gjennom MjøsAnker er det mulighet for å få bistand til å begynne på et fagbrev eller opprette en læreplass. Vi kan også hjelpe deg med å få dokumentert arbeidspraksisen du har gjennom oss opp mot fagplaner i det aktuelle faget.

Tiltaket kan vare i inntil ett år, men kan forlenges med ytterligere ett år dersom det er behov for det.

Deltakere til tiltaket må søkes inn via NAV. NAV er den eneste instansen som kan søke deltakere inn til dette tilbudet.

Du avtaler oppstartstidspunkt med veilederen din. Du skal møte opp på den adressen du har fått beskjed om. MjøsAnker har flere ulike kontorer så det er viktig at du sjekker adressen nøye og møter opp der du har fått beskjed om å møte.

I MjøsAnker får du en fast jobbkonsulent som vil følge deg i din prosess.

Mona Finborud

Tiltaksleder AFT
Send e-post
951 66 749

Aktuelt

Gaming som en vei til arbeidslivet
Gaming som en vei til arbeidslivet

Jon Erlend gikk fra gaming til full jobb
Jon Erlend gikk fra gaming til full jobb

MjøsAnker med klar oppfordring til næringslivet under Bærekraftkonferansen i Hamar
MjøsAnker med klar oppfordring til næringslivet under Bærekraftkonferansen i Hamar

Fra 100% ufør til fast ansettelse
Fra 100% ufør til fast ansettelse

Åpner dørene for arbeidsutprøving
Åpner dørene for arbeidsutprøving

– Alle fortjener en sjanse
– Alle fortjener en sjanse