Jon Erlend gikk fra gaming til full jobb

Jon Erlend Moen startet hos MjøsAnker høsten 2023 i et nytt tilbud rettet mot unge voksne gamere som står utenfor jobb eller utdanning. Gjennom dette tilbudet skal MjøsAnker veilede og bistå personer som Jon Erlend, der målet er å utforske gaming som en vei ut i arbeidslivet. Med hjelp av veileder Magnus Eidem ble Jon Erlend introdusert for bedriften Renta, som driver med utleie av maskiner og utstyr for bedrifter og private. I Renta fikk Jon Erlend akkurat de utfordringene og tilpasningene han trengte for å bli klar for en hundre prosent jobb.

Jon Erlend startet to dager i uken i arbeidsutprøving hos Renta i november 2023. Der trivdes han veldig godt og ytret tidlig et ønske om å kunne jobbe full stilling. Hans nærmeste leder i Renta, Peter Amundsen, så også potensialet for en full stilling, men mente at den beste tilnærmingen for Jon Erlend var å få til en gradvis økning i arbeidsmengde før han var helt klar for full jobb. Med en god og gradvis tilnærming fikk Jon Erlend etter hvert 100 prosent jobb og fast stilling. Jon Erlend selv er svært fornøyd med ny jobb, og takker i dag Peter for at han så hans behov og fikk til en god vei inn i arbeidslivet.

Nøkkelen til suksess: tilrettelegging og miljø

Renta, som tidligere het MyLift, har lagt vekt på å skape et inkluderende og støttende arbeidsmiljø med god takhøyde. Dette forteller Jon Erlend har vært en viktig bidragsfaktor for at han har trivdes i bedriften. Det gjør det også mye enklere å være i en læringsfase, der han fritt kan stille spørsmål om han er usikker. Renta var også gode på å tilrettelegge i forhold til arbeidstid, noe som har bidratt til å gi Jon Erlend den strukturen han trengte i hverdagen. Jon Erlend har tidligere ofte følt på en stor ansvarsfølelse, og han legger ofte for mye press på seg selv. Dette har tidligere ført til at arbeidsforholdene har blitt for mye. Hos Renta har han lært å ikke ta med seg arbeidet hjem, men heller skape en god balanse mellom jobb og fritid. Det gode arbeidsmiljøet han opplever hos Renta bidrar også godt til å skape gode arbeidsdager.

– Det å delta i gaming-tilbudet hos MjøsAnker var en god start for å få noe fast å gå til og begynne å skape struktur i hverdagen, forteller Jon Erlend.

Hans arbeidsoppgaver hos Renta omfatter service, klargjøring og vedlikehold av maskiner og utstyr. Dette er et område hvor hans tidligere erfaring og maskinkunnskap fra gårdsdrift har vært til stor hjelp.

– Jeg lærer noe nytt hver dag, sier han og forteller videre at arbeidsoppgavene passer svært godt med hans interesser og gir han god variasjon i arbeidshverdagen.

Fast ansettelse
Daglig leder i Renta, Jonas Waldeland, forteller at samarbeidet med MjøsAnker har vært meget godt, og det har vært god dialog og oppfølging, noe som har vært med på sikre en god overgang til fast ansettelse. Renta har ansatt flere faste ansatte gjennom arbeidsinkludering, og Jonas Waldeland anbefaler gjerne andre arbeidsgivere å tenke nytt rundt rekruttering. Selv om denne rekrutteringsmetoden krever noe mer oppfølging er det store muligheter. Han påpeker også at det bør være et klart mål med arbeidsutprøvingen:

– For oss er det viktig å kunne tilby en jobb til slutt, sier han. Ved å sette klare mål, kan både arbeidsgiver og deltaker jobbe målrettet mot å finne løsninger som fungerer for begge parter. Det har vært vår oppskrift på suksess og fast ansettelse for Jon Erlend.