Norskkurs

Våre norskkurs er et tilpasset opplegg i arbeidsrettet norskundervisning for innvandrere og flyktninger, med mål om å komme ut i arbeid i Norge. Kurset skal bidra til å bygge bro mellom språkopplæring og arbeidslivets krav, og skal gi deltakerne nødvendige språkferdigheter og innsikt i det norske arbeidslivets normer, verdier og praksis.

Kursets formål

Målet med våre norskkurs er å styrke språkferdighetene og gi jobbrelevant kompetanse slik at deltakerne kan integreres bedre i det norske arbeidslivet.

Hva læres på kurset

Kurset gir læring av fagterminologi, kommunikasjon i arbeidssituasjoner, interaksjon med kolleger og overordnede, og innsikt i norske lover knyttet til arbeidslivet.

Hvem kan delta?

Kurset er rettet mot minoritetsspråklige arbeidssøkere og innvandrere med behov for å styrke sine norskferdigheter til et nivå som etterspørres i arbeidsmarkedet. På kurset vil våre kursinstruktører gjøre en kartlegging av språk, bransjeønsker og kompetanse.

Kursgjennomføring

Som deltaker på kurset vil du få undervisning i norsk og arbeidsrettede ferdigheter. Undervisningen vil foregå i MjøsAnkers lokaler, og du møter opp hos MjøsAnker til den tid og sted du har fått informasjon om. Der vil du møtes av en kursinstruktør, og du vil ha fast kursinstruktør gjennom hele kurset.

På kurset vil du, sammen med de andre kursdeltakerne, få opplæring og undervisning rundt ulike elementer. Kurset består av følgende kurselementer:

Som kursdeltaker vil du lære norsk på en måte som er tilpasset dine yrkesmessige behov. Dette kan inkludere skriftlig og muntlig kommunikasjon, forståelse av fagtekster og rapporter, samt generell kommunikasjon i arbeidssituasjoner.

Her vil du lære mer om spesifikke yrker, bransjer eller sektorer som du er interessert i å arbeide i. Dette kan omfatte opplæring i fagterminologi, prosedyrer og praksis som er relevante for ditt yrkesvalg. Det avtales ofte også arbeidsutprøving eller «jobbsmak» der du får teste ut yrker.

Det legges vekt på å styrke dine digitale ferdigheter inn mot arbeid.

Du vil få kjennskap og innsikt i norsk arbeidskultur, sosiale normer og forventninger på arbeidsplassen. Dette inkluderer også bevissthet om likestilling, inkludering og respekt for mangfold.

Du vil få lære hvordan du søker jobber i Norge, hvor du kan finne informasjon om ledige stillinger, hvordan du skriver CV og søknadsbrev, samt hvordan du kan forberede deg godt til jobbintervjuer. Det vil også ofte avtales bedriftsbesøk der du kan presentere deg for mulige arbeidsgivere.

Du vil også bli gjort kjent med norske lover og regler som vedrører arbeidslivet, herunder arbeidskontrakter og regler rundt arbeidstid og ferie.

Aktivitetene gjennomføres i gruppeundervisning og gruppesamarbeid. Alle aktiviteter er rettet mot å skaffe ordinært arbeid.

Aktuelt

Norskopplæring ga fast jobb
Norskopplæring ga fast jobb

Målrettet og engasjert kursdeltaker
Målrettet og engasjert kursdeltaker

Sikter mot fagbrev
Sikter mot fagbrev

Norskkurset ble veien til fagbrev
Norskkurset ble veien til fagbrev

En god opplevelse på språkkurs
En god opplevelse på språkkurs

Norskopplæring gav Lina jobbmuligheten hun ønsket seg
Norskopplæring gav Lina jobbmuligheten hun ønsket seg