Målrettet og engasjert kursdeltaker

Sazan Fakhri Ismael er utdannet elektroingeniør fra Universitetet i Irak og har bred erfaring fra hjemlandet. Da mannen hennes fikk jobb ved Rikshospitalet i 2022 flyttet de til Grua. Sazan ønsket også å kunne få bruke utdannelsen sin her, men det viste seg å ikke bli så lett for henne.

Hun søkte flere jobber, og fikk til slutt gjennom NAV en praksis ved Sony i Oslo september 2022 til februar 2023. Praksisen gav verdifull erfaring og referanse, men ikke jobb. Sazan innså at selv om hun snakket flytende engelsk så måtte hun lære seg norsk. Hun ble derfor søkt inn på norskkurs hos MjøsAnker på Gran i februar 2023.

Norskferdigheter ved oppstart

Sazan forteller at da hun startet på kurset kunne hun bare si; «Jeg heter Sazan» på norsk. Men, med hennes målrettede stå på jobbing, og god støtte fra kursinstruktørene Irene Johansen og Paul Olav Slettbakken, gikk hun raskt fra basisnivå til selvstendig nivå, B1, på knappe seks måneder.

Med fokus på arbeidsrettet språkpraksis

Underveis i norskkurset ble det ordnet et intervju med TROX Auronor gjennom rekrutterer i Oslo, hvor hun fikk beskjed om å lære seg mer norsk. Sazan mistet ikke motet. MjøsAnker Gran opprettholdt kontakten med TROX Auranor, og to måneder senere hadde Sazan gjort det som var krevd og lært seg mer norsk. Det ble arrangert et nytt intervju, som denne gangen resulterte i en praksismulighet.

For å finne riktig avdeling fikk Sazan forsøke seg i ulike avdelinger og med ulike arbeidsoppgaver, fra laboratorieingeniør, programmering og kostanalyse. Etter fjorten dager var det tydelig – TROX Auronor ville beholde Sazan –og hun fikk 100 % fast jobb som produktutvikler, og er involvert i prosjekter rundt ventilasjon.

«Vi er veldig fornøyde med å få Sazan om bord hos oss i TROX Auranor. Hun har den kompetansen vi har behov for i vår produktutvikling,» forteller hennes sjef Sturla Ingebrigtsen. Han legger til at bistanden fra MjøsAnker og kursinstruktør Paul Olav Slettbakken har vært viktig i prosessen rundt ansettelse.

God norskundervisning er utrolig viktig», understreker Sturla. «I hverdagen hos oss snakker vi ofte engelsk innenfor det faglige, men for å komme godt inn i gruppen er norskspråket avgjørende».