Fagsenter

Når du er i et tiltak hos MjøsAnker kan du få tilgang til ett av våre bemannede og profesjonelle Fagsentre der du kan gjøre jobbsøkeraktiviteter på egen hånd og få god oppfølging rundt din individuelle plan.
Mann skriver på en laptop og veiledes av en kvinne som peker på skjermen

Våre Fagsentre skal være ressurssentre som bistår deg i prosessen med å komme ut i jobb. Vi tilbyr til sammen mer enn 20 kurs innen ulike temaer som gir deg økt kompetanse på veien mot målet om utdanning eller jobb.

Sammen med din jobbkonsulent og ansatt på Fagsenteret setter dere opp en plan for opplæring og aktivitet. Målet er at du skal jobbe aktivt videre med det som gir deg muligheter i arbeidslivet.

Hvordan foregår det?

I våre Fagsentre vil du bli møtt av erfarne jobbkonsulenter som er klare til å gi veiledning på dine oppgaver. Her får du også tilgang til PC og digitale verktøy, og du vil få jobbe med blant annet kartlegging, utforske muligheter, få kunnskap om arbeidslivet og ulike bransjer, arbeide med jobbsøkerferdigheter, norskferdigheter, digitale ferdigheter eller andre ferdigheter basert på hva som er dine individuelle behov. Du kan også få god veiledning innen muligheter for utdanning og kompetanseheving.

De ansatte ved Fagsentrene har god kompetanse, og vil sammen med din faste jobbkonsulent veilede og bistå gjennom alle fasene i forbindelse med din vei til jobb. Men du skal jobbe selvstendig med ulike temaer knyttet til din individuelle plan.

Arbeid på Fagsenter gir mulighet for selvstendig arbeid i vårt store felles arbeidsrom eller på arbeidsstasjoner som er skjermet fra andre deltakere. Du kan også få individuelle veiledningstimer når du har behov for det.

Det er din jobbkonsulent som booker time til deg på Fagsenter, slik at du er sikret at det er plass til deg når du kommer. Fagsentrene er alltid bemannet under hele åpningstiden, og det vil være god tilgang til veilederressurser.

Visste du at?

På våre Fagsentre kan du både jobbe på egenhånd og få tilpasset veiledning av våre karriereveiledere. Tid på Fagsenter bookes på forhånd gjennom din jobbkonsulent. Ta kontakt med din faste jobbkonsulent for mer informasjon om bruk av Fagsenter.

Fagsenteret har ny besøksadresse

Fagsenteret ligger på Briskeby Stadion, inngang A, og i 2.etg. Din karriereveileder vil møte deg i venteområdet når du ankommer.