Person jobber ved laptop med veiledning

Vi hjelper mennesker som står utenfor arbeidslivet tilbake i jobb

Ingen skal stå utenfor. Det er vår visjon. Som Innlandets største arbeidsinkluderingsbedrift jobber vi for at alle som har mulighet skal komme ut i arbeidslivet. Hvert år bidrar vi til at nærmere 3000 mennesker får nye muligheter i arbeidslivet, eller får avklart sin situasjon på arbeidsmarkedet. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til jobbmuligheter for alle, og skape arbeidsglede gjennom mestring og utvikling. 

Tiltak

Gjennom våre tiltak bistår vi mennesker med å komme inn i arbeid eller utdanning.

Pil for å lese mer om Tiltak [landingssidemal]

Bli samarbeidspartner

Vi samarbeider tett med lokalt næringsliv om trygg rekruttering av arbeidskraft.

Pil for å lese mer om Samarbeidsbedrifter

Norskkurs

Kurs for bedrifter og offentlige virksomheter med ansatte som trenger norskopplæring.

Pil for å lese mer om Norskkurs

Bedriftstjenester

Vi tilbyr norskkurs, karrieretjenester og rådgivning til bedriftsmarkedet.
Karriere- og HR-tjenesterPil for å lese mer om Karriere- og HR-tjenester Norskkurs i bedrifterPil for å lese mer om Norskkurs i bedrifter
Smilende kvinne i blå jakke som sitter på kontor

Visste du at?

Av de mer enn 120 personene som sluttførte vårt AFT-tiltak i 2023 fikk vi over 58% ut i arbeidsliv eller utdanning.

Aktuelt

Gaming som en vei til arbeidslivet
Gaming som en vei til arbeidslivet

Fikk hjelp til å finne nytt yrke
Fikk hjelp til å finne nytt yrke

Jon Erlend gikk fra gaming til full jobb
Jon Erlend gikk fra gaming til full jobb

Rekruttering gjennom inkludering ga positive effekter
Rekruttering gjennom inkludering ga positive effekter

Norskopplæring ga fast jobb
Norskopplæring ga fast jobb

Målrettet og engasjert kursdeltaker
Målrettet og engasjert kursdeltaker