MjøsAnker hjelper mennesker som står utenfor arbeidslivet tilbake i jobb

Ingen skal stå utenfor. Det er vår visjon. Derfor jobber vi hver dag for at alle som har mulighet skal komme ut i arbeidslivet. Årlig får mer enn tusen personer tilbud om arbeidstrening, arbeidsutprøving og kursing hos oss som gjør dem i stand til å komme ut og delta i arbeidsmarkedet. Som Innlandets største arbeidsinkluderingsbedrift samarbeider vi tett med lokalt næringsliv om trygg rekruttering av arbeidskraft. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til jobbmuligheter for alle, og skape arbeidsglede ved mestring og utvikling!