Gaming som en vei til arbeidslivet

AFT Gaming er et forskningsprosjekt i samarbeid mellom NAV, Høgskolen Innlandet, Spillskolen, Hamar E-sport og MjøsAnker. Målet med prosjektet er å utforske gaming som en vei til arbeidslivet for unge voksne mellom 18 og 30 år, som står utenfor jobb og utdanning.

Gjennom felles spillaktiviteter ved Hamar E-sportklubb, veiledet av MjøsAnkers spillpedagoger Magnus Eidem og Stian Angel Eriksen, får deltakerne muligheten til å utforske egne styrker og karriereveier. Målet er å hjelpe prosjektdeltakerne å finne en god balanse og gradvis kunne nærme seg arbeidslivet ved å bruke en arena de er trygg på, og motiveres til.

Forskningen blir ledet av Førsteamanuensis Øyvind Snipstad fra Høgskolen Innlandet. Gjennom observasjonsstudier deltar Snipstad ukentlig i prosjektet, og samarbeider tett med postdoktor Ingrid Bårdsdatter Bakke,  høgskolelektor Julie Sikin Bhanji Jynge og førsteamanuensis Håvard Vibeto ved Spillskolen, for å finne ut hvordan gaming kan være et verktøy, og eventuelt hvilke suksessfaktorer som må til for å sikre god overgang til arbeidslivet.

Spill som pedagogisk verktøy

Deltakerne samles tre dager i uken. Da spiller blant annet deltakerne samarbeidsspill, hvor aktivitetene streames i en lukket gruppe for observasjon. Disse spilløktene er strukturert for å fremme samhandling og kommunikasjon, essensielle ferdigheter både i og utenfor spillverdenen. Spillpedagogene står for miljøansvaret og arbeider med deltakerne for å utvikle livsmestringsevner og oversette spillkompetanse til den formelle arbeidsverdenen.

Det er også andre aktiviteter inkludert i disse tre dagene, herunder en rekke gruppeoppgaver, jobbsøk og fagdager med eksterne forelesere. Det kan være CV-kurs, karriereveiledning, fokus på personlig økonomi med økonomisk rådgiver fra NAV, temadag om søvn av Frisklivssentralen, workshop om motivasjon, og lignende. Temaene er valgt ut for passe til gruppens behov, og vil hjelpe dem til å komme videre.

Gradvis overgang til arbeidslivet

Prosjektet er fundert på et mulighetsperspektiv, hvor prosjektet anerkjenner at deltakerne besitter høy kompetanse og ferdigheter på en rekke områder, som de har tilegnet gjennom sin interesse for og engasjement med dataspill. Disse ferdighetene er verdifulle for arbeidslivet, og med god støtte og veiledning er formålet at deltakerne skal kunne bli bevisst sine styrker og hvordan disse kan anvendes i prosessen med å komme i arbeid.

Positive resultater og videre forskning

Siden oppstarten i august forrige år, har AFT Gaming allerede sett konkrete resultater, med en deltaker i fast jobb og flere i arbeidsutprøving. Deltakerne har så langt rapportert om større følelse av mening og motivasjon. Hvorvidt prosjektet gir en bro over til arbeidslivet gjenstår å se. De konkrete funnene vil bli gjennomgått etter sommeren og vil publiseres senhøsten 2024.