MjøsAnker hjelper små og store bedrifter i Innlandet med trygg rekruttering. Vi finner din nye kollega vederlagsfritt og kommer fram til gode avtaler for alle parter.

Arbeidssøkere hos MjøsAnker har av ulike grunner vært utenfor arbeidslivet i kortere eller lengre perioder. Vi hjelper dem tilbake i jobb og tilbyr god oppfølging av bedriftene som bidrar til at vi får det til. Vår oppgave er å finne den beste kandidaten for din bedrift.

For mer informasjon kontakt markeds- og informasjonsleder Silje Utkilen tlf: 906 35 684, eller silje.utkilen@mjosanker.no