Vil du være med å hjelpe mennesker ut i jobb?

MjøsAnker hjelper mennesker som står utenfor arbeidslivet tilbake i jobb. Som Innlandets største arbeidsinkluderingsbedrift samarbeider vi tett med lokalt næringsliv og NAV, for å gi et godt tilbud til alle våre deltakere. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til jobbmuligheter for alle, og skape arbeidsglede ved mestring og utvikling.

Deltakerne hos MjøsAnker har ulike forutsetninger og behov. Felles for dem er et ønske om å komme tilbake i jobb, beholde/skifte jobb, finne ut hvor mye de faktisk kan jobbe eller starte en utdanning. Vi har tilpasset våre tilbud for å kunne hjelpe flest mulig ut i jobb raskest mulig, og alle deltakere har sin egen jobbkonsulent hos oss som veileder dem i riktig retning.

Dette betyr mye for den enkelte, men er også av stor betydning for samfunnsøkonomien. Finansdepartementet har regnet ut at 10.000 som går fra trygd til jobb gir en samfunnsøkonomisk gevinst på 7 milliarder kroner årlig. Satsing på målrettede arbeidsmarkedstiltak gir dermed en stor avkastning for samfunnet.

For å tilby gode arbeidstreningsarenaer er vi avhengige av gode samarbeidsbedrifter i alle bransjer. Målet er at treningen skal ende i lønnet jobb, enten i samarbeidsbedriften eller i en annen bedrift i samme bransje.

Våre jobbkonsulenter er eksperter i å finne riktige kandidater til arbeidsoppgavene som skal gjøres. Vi blir enige om hvilken kompetanse som er påkrevd, og gjennom tett oppfølging av både deltaker og bedrift sikrer vi en god relasjon og riktig jobbmatch.

 

Hva kreves av deg som arbeidsgiver?

Et samarbeid med MjøsAnker betyr liten risiko for deg som arbeidsgiver. I en arbeidspraksisperiode bidrar du med opplæring av deltakeren og oppretter en fast kontaktperson i bedriften. Du må også tegne en yrkesskadeforsikring, men denne kan refunderes fra NAV.

Det å bistå mennesker ut i arbeid har stor verdi og er et viktig samfunnsbidrag. Det innebærer også at bedriften må ta imot ulike mennesker på en god måte, og sørge for at den enkelte ivaretas også i forhold til regler rundt personvern. Du kan lese mer om hvordan bedriften må opptre ift reglementet rundt personvern og GDPR her.

MjøsAnker kan bistå deg med opplæring, og har god kunnskap om økonomisk og teknisk tilrettelegging på arbeidsplassen. Vi sørger for tett oppfølging av deltaker, og har kontakt med deg som arbeidsgiver ut fra dine behov.

 

Et bærekraftig valg

Bedrifter som «låner ut» arbeidsplassen sin til en som vil tilbake i arbeidslivet tar et bevisst samfunnsansvar. Ved å bli med i inkluderingsdugnaden bidrar du ikke bare til å gi mennesker muligheten til et arbeidsliv, men du styrker også din egen merkevare og skaper økt engasjement hos egne ansatte.

Flere og flere bedrifter setter nå fokus på hvordan de kan ta et bevisst ansvar. Og stadig flere kunder er opptatt av hvordan bedriften forholder seg til bærekraft. Måten bedriften inkorporerer bærekraftmål i strategien er etter hvert også blitt avgjørende for å kunne motta f.eks. støtteordninger og grønne lån. Næringslivet har en nøkkelrolle i arbeidet med å realisere at framtidens markeder med produkter, tjenester og produksjonsprosesser er bærekraftige slik det er målsatt gjennom de globale bærekraftmålene.

Gjennom å samarbeide med MjøsAnker bidrar du spesifikt inn i FNs bærekraftmål om anstendig arbeid og økonomisk vekst:

 

 

Kontakt oss i dag

Vi finner din nye kollega vederlagsfritt og kommer fram til gode avtaler for alle parter. Vår oppgave er å finne den beste kandidaten for din bedrift. Ring oss og avtal et uforpliktende møte, vi kommer gjerne til deg.

 

For mer informasjon ta kontakt med en av våre næringslivskontakter:

Geir Habberstad, MjøsAnker Hamar, tlf: 415 35 544, geir.habberstad@mjosanker.no

Per Edgar Johansen, MjøsAnker Hamar, tlf: 415 35 539,  per.edgar.johansen@mjosanker.no

Iselin Fadum Haavi, MjøsAnker Gjøvik og Gran, tlf. 415 35 576,  iselin.fadum@mjosanker.no 

Hilde Hollås, MjøsAnker Kongsvinger, tlf 415 35 537, hilde.hollaas@mjosanker.no

Du kan også kontakte oss på post@mjosanker.no