Sirkula er opptatt av et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø, og tar gjerne inn deltakere i arbeidsutprøving. 

Kristin Amundsen har jobbet i Sirkula siden 2009 og har alltid vært opptatt av å tenke inkludering og tilrettelegging. For henne er det viktig og riktig å ta inn deltakere i arbeidsutprøving og kunne tilby muligheter. Hun involverer alltid sine ansatte i prosessen, slik at alle som kommer inn i arbeidsutprøving føler seg som en del av gruppa.

-De får samme arbeidsklær som de andre, de skal ikke skille seg ut, sier hun.

Hun vektlegger videre viktigheten av å se ressursene hos den enkelte.

-Det er så mange årsaker til at man kan falle utenfor arbeidslivet, det kan jo skje hvem som helst. Men alle har ressurser, man må bare se etter dem, sier Kristin.

Jobbkonsulent hos MjøsAnker, Anne Lise Grosberhaugen, har samarbeidet i flere år med Kristin og Sirkula, og hun roser både Kristins innsats og måten Sirkula som arbeidsplass gir rom for de som trenger det.

-Det som har vært bra med samarbeidet med Kristin på Sirkula, er at hun gir folk en sjanse og ser potensiale. Hun er ikke så opptatt av alder eller CV, forteller Anne Lise.

I 2018 vant også Sirkula en arbeids- og inkluderingspris, og har både før og etter vært opptatt av inkludering. For å lykkes ser Kristin at det er viktig å se forbi CV-er og heller ha fokus på hva inkludering faktisk gir tilbake til bedriften, nemlig mangfold, godt arbeidsmiljø og takhøyde. Hun mener flere arbeidsgivere også bør tenke nytt rundt inkludering og rekruttering og avslutter med en oppfordring til andre bedrifter:

-Ikke vær redd for å prøve, det er vårt samfunnsansvar!

Kristin Amundsen i Sirkula