Rekruttering gjennom inkludering ga positive effekter

Etter mange år som bilmekaniker måtte Kjell Arne Nordmarken slutte grunnet en lang rekke kneoperasjoner, som gjorde at de grunnleggende kravene i yrket, som å stå, bøye seg og løfte, ble for belastende å utføre. Kjell Arne trodde hans tid som bilmekaniker var over, men dette endret seg i møte med MjøsAnker.

MjøsAnker ved veileder Ingunn Olsen introduserte ham for Autostrada Servicesenter i mars 2023. Det var en umiddelbar match, men veien mot en fast ansettelse var ikke helt uten hindringer. Både flytting av lokaler og usikkerheten rundt Kjell Arnes reelle arbeidsevne og tilpasningsbehov gjorde at det var behov for tid og tålmodighet.

De som spilte en avgjørende rolle i denne prosessen var veileder og næringslivskontakt ved MjøsAnker, Geir Habberstad, og Martin Nyhagen, daglig leder ved Autostrada Servicesenter. De jobbet tett sammen med Kjell Arne for å skreddersy en arbeidshverdag som tok hensyn til Kjell Arnes fysiske begrensninger, samtidig som det ble lagt til rette for hans faglige kompetanse og interesse. Kjell Arne unngår de tyngste løftene, og benytter hjelpemidler som løftebukk kombinert med redusert arbeidstid over tre arbeidsdager med hviledager imellom. Dette har gjort det mulig for Kjell Arne å kunne bidra med sin kompetanse og ferdigheter i det yrket han trives aller best i.

Kjell Arne forteller at han nok var litt skeptisk til MjøsAnker først, men i ettertid er han veldig glad for hjelpen og støtten han har fått til å komme seg ut i jobb.

– Det har vært godt å ha noen på sin side, forteller han, og legger til at trivselen hos Autostrada også handler om god match med arbeidsmiljøet. -Jeg og Martin vi fant hverandre, sier han.

Dette utsagnet støtter Martin Nyhagen, som forteller at han ikke bare fikk en god ansatt, men også en god venn. Han oppfordrer på det sterkeste andre arbeidsgiver til å tenke alternativt og rekruttere gjennom inkludering. Det gir gode, motiverte ansatte, som man ikke alltid finner i søkerbunken.

– Dette har vært en skikkelig positiv opplevelse hele veien, avslutter Martin Nyhagen.