Sikter mot fagbrev

To damer som står foran en grønn inngangsdør.

Simona Saltoniene er en driftig trebarnsmor. Da hun startet på norskkurs hos MjøsAnker på Gran i februar 2023 snakket hun lite norsk. Men med hard jobbing og god innsats fikk hun opp nivået fra basisnivå (A1) til et høyere, språklig nivå (B1/B2) på bare syv måneder.

Simona hadde sosiale interesser og fikk språkpraksis ved Skjervum våren 2023. Hennes nærmeste sjef så hennes innsatsvilje og positivitet, og heiet på henne hele veien. Det medførte at hun fikk kontrakt som tilkallingsvikar og også sommerjobb. «Når jeg startet i språkpraksis – så bare misforsto jeg, og det var kjempevanskelig», forteller Simona, om oppstarten på Skjervum, men gradvis endret dette seg. Det var spesielt all kontakten hun hadde med beboerne som hjalp henne å øke språket.

Ønsket om å jobbe innen helsefag økte og gjennom venner kjente Simona til fagbrevutdannelsen i helsefag ved Karrieresenteret på Hadeland VGS. Hovedinstruktør, Irene Johansen, tok kontakt med Karrieresenteret i august 2023 for sammen å kunne vurdere Simona sine muligheter. Der ble det kartlagt behov for godkjent dokumentasjon, og Simona fikk mulighet til å starte opp andre uken inn i studiet. Irene skryter av Karrieresenteret, og forteller at de har en veldig fleksibel service og imøtekommelse.

Simona har nå fullført grunnkurset og jobber nå videre med VG1-pensum, med mål om eksamen til sommeren. Simona er dedikert og står opp 05:30 i hverdagen for å lese, til tross for at hun har barn i alderen 4-15 år og er flere dager i praksis eller har tilkallingsvakter.

Simona forteller at det er motiverende å strekke seg mot målet om fagbrev, som er en trygg arbeidsarena siden Norge har et stort behov for helsefagarbeidere i årene fremover. Hun understreker at trivselen gjør det ekstra motiverende.

Beboerne viser omsorg ovenfor meg og min familie, og sier jeg må kjøre forsiktig hjem så jeg kommer tilbake igjen i morgen. Og dette er hva jeg opplever når jeg er vennlig og hjelpende ovenfor dem. Da får jeg tilbake masse omsorg og kjærlighet fra disse eldre menneskene som bor der, sier hun.