Norskopplæring ga fast jobb

Hassan Mohammed Alasow kom til Norge i 2013, og har jobbet både med renhold, som mekaniker, på miljøstasjon, og med filetering av torsk. Språket har likevel hele veien vært en stor hindring. Hassan startet derfor på kurset «Arbeidsrettet norskopplæring for minoritetsgrupper» på Gran i februar 2023 i en alder av 61 år, og hvor Hassans sin klare målsetting var å komme ut i varig jobb.

Hassan sitt «gullegg»

Gullegget ble hans arbeidserfaring fra Filetfabrikken i Vesteraalens AS. Her opplevde han en god og positiv arbeidserfaring selv om tidsrommet bare var på 4 måneder. Kursinstruktør Paul Olav Slettbakken ved MjøsAnker på Gran kom over muligheten ved Filetfabrikken AS, og tok kontakt med dem for praksismuligheter. Dette gikk i orden, og Hassan startet med en 8 ukers arbeidspraksis, og fikk også muligheten for sommerferiejobbing.

Hassan sine arbeidsoppgaver ved Filetfabrikken besto i å være i produksjonen og å jobbe med å tilrettelegge for de andre der, slik at ingen bare har én fast plass i produksjonslinjen. For å unngå belastningsskader hos de ansatte har Filetfabrikken hatt stort fokus på rullering av arbeidsposisjoner.

Hassan viste tidlig at han var både pliktoppfyllende og rask til å sette seg inn i nye oppgaver, noe som gjorde at han fylte rollen på en god måte og trivdes godt. Hassan er en omgjengelig og trivelig, og passet godt inn i arbeidsmiljøet ved fabrikken. Han jobber raskt og effektivt, og tok selv rollen som en koordinator rundt om i produksjonen.

Fant løsning på vanskelig reisevei

Reiseveien til og fra Filetfabrikken var en imidlertid en utfordring for Hassan. Men Filetfabrikken hadde en løsning. De hadde tidligere kjøpt opp et hus i nærheten av fabrikken, der deler av huset leies ut til ansatte. Da det ble et ledig rom i boligen fikk Hassan tilbud om å leie, og med det falt alt på plass for han, forteller kursinstruktør Paul Olav Slettbakken. Med både arbeidsplass, god trivsel og enkel reisevei var Hassan klar, og han takket ja til tilbud om 100 prosent fast stilling fra august 2023.

«Hassan er svært godt fornøyd med jobben vi gjorde sammen for at han skulle lykkes i jobben», forteller Paul og legger til: «På den måten er jobben min utrolig inspirerende og spennende, med det å kunne følge jobbsøkere helt ut i jobb på denne måten».