Åpner dørene for arbeidsutprøving

Oliver Denk i Paul Berg AS
STILLER OPP: Oliver Denk i Paul Berg AS bidrar til at flere får muligheter i arbeidslivet. Foto: MjøsAnker

Oliver Denk, daglig leder ved Paul Berg AS, har hatt mange i arbeidsutprøving hos seg, men har et ekstra stort hjerte for de unge. For Oliver er disse ofte svært sårbare og har behov for at noen tror, og stiller krav, til dem. «De er vår bærebjelke, og vi trenger dem i arbeidslivet», legger han til.  

Oliver har ansatt flere når det har fungert, og er svært fornøyd med å rekruttere gjennom inkludering.

-«Det gir meg mye glede å kunne være til hjelp», sier han. Han starter alltid med en samtale der han kan bli bedre kjent med vedkommende. For Oliver er det viktig å etablere en god relasjon. Han mener at uten denne gode relasjonen er det vanskelig å lykkes. Når den gode relasjonen er etablert er Oliver opptatt av å tilby gode og meningsfylte arbeidsoppgaver, samt en god treningsarena for arbeidslivet slik at alle skal gå ut av arbeidsutprøvingen og føle at de sitter igjen med noe. Enten om det resulterer i jobb, en avklaring av muligheter innenfor yrket eller at de er bedre rustet til å møte arbeidslivet andre steder. 

Oliver oppmuntrer også andre arbeidsgivere til å åpne dørene for arbeidsutprøving og mener det er viktig å gi folk en sjanse til å vise sitt potensiale. Det gir også mulighet til å skape en inkluderende arbeidskultur i bedriften, samtidig som det gir samfunnsgevinst. – «Det er kanskje litt jobb til tider, men det er svært givende», legger han til.