– Alle fortjener en sjanse

Rune Friksen-Svehagen avbildet mellom reolene i Europrisbutikken på Gjøvik
GOD ERFARING: Rune Friksen-Svehagen, butikkleder hos Europris på Gjøvik

Butikkleder ved Europris Gjøvik, Rune Friksen Svehagen, har omfavnet arbeidsutprøving og mener det er en vinn-vinn-situasjon for alle parter. Han er vant til å ta inn folk i arbeidsutprøving og mener at det bidrar til en positiv utvikling av arbeidsmiljøet og bedriften.

– «Det skaper bevegelse og utfordrer oss når vi får inn personer som tenker og ser ting annerledes. Det er både sunt og godt,» mener Rune, som lever etter mottoet «alle fortjener en sjanse». 

Ved å gi alle en sjanse har det resultert i mange arbeidsutprøvingsplasser, men også flere ansatte. For tiden er fire av ti ansatte rekruttert gjennom inkludering. Rune er ikke opptatt av hvordan vedkommende sin CV ser ut. – «her er det arbeidsinnsats og godt humør som gjelder», legger han til. Rune mener at trivsel på jobben er avgjørende for å kunne yte god arbeidsinnsats. Derfor er han svært opptatt av å innlemme personer i arbeidspraksis inn i arbeidsmiljøet fra dag én, og gi de meningsfylte arbeidsoppgaver.  

– «Det er overraskende at ikke flere arbeidsgivere gjør dette», sier Rune, og legger til at han ikke har opplevd å ha noen dårlige erfaringer. Han påpeker at den innsatsen som Europris legger ned i arbeidsutprøving er minimal i forhold til den verdien de får tilbake: «Som bedrift vokser vi på det, og det gir en verdi for alle ansatte.» Rune er stolt over Europris sitt engasjement for å gi alle en sjanse og ser det på det som en investering i både enkeltmennesker og samfunnet som helhet.