Fra 100% ufør til fast ansettelse

Rita Rikenberg klarte ikke å avfinne seg med situasjonen da hun ble 100% uføretrygdet høsten 2022. Hun nektet å gi opp, og i dag er hun tilbake i arbeidslivet.

Helseutfordringene hadde gjort det vanskelig for Rita å stå i jobb som helsefagarbeider, og det var gjort mange forsøk uten å lykkes. Da hun fikk endelig vedtak på uførestønad var det ikke med lettelse, forteller Rita. Og under en temakveld hos Tømmerli, der NAV holdt et informasjonsinnlegg, rakte hun derfor opp hånden og spurte om hun som ufør hadde blitt glemt. Det var hun ikke.

Rita sitt initiativ førte til at hun kort tid etter ble søkt til MjøsAnker, hvor hun møtte Geir Habberstad som veileder. Geir hadde omtrent samtidig blitt kontaktet av Romedal Fysioterapi, som hadde behov for en resepsjonist og miljøarbeider. Med Ritas helsefaglige bakgrunn og behov for en jobb med lavere belastning, fikk hun muligheten til å prøve seg i en arbeidsutprøving mars 2023.

«Det var vanskelig å omstille seg i starten», forteller Rita, som ikke hadde vært i arbeid på nesten tre år. Hun var usikker på om hun hadde tilstrekkelig ressurser, men Inger Lundby i Romedal Fysioterapi så potensialet i Rita og ga henne både tid og oppmuntring. Rett før sommeren var det tydelig at Rita både mestret, og trivdes, hos Romedal Fysioterapi og 18. august var hennes første dag som ordinær ansatt. Hun jobber nå 9 timer i uka fordelt på to dager, inkludert lunsjpause som er et viktig sosialt samlingspunkt.

Inger Lundby påpeker at det er mange der ute som er i samme situasjon som Rita, med mange skjulte ressurser og som fortjener en sjanse. For Rita har den muligheten hun fikk skapt en helt ny hverdag. «Det er en så god følelse å kunne komme på jobb», forteller hun, og legger til at jobben har gitt henne gode rutiner, mer selvtillit og glede i livet. «Det er noe helt annet å kunne gå ut i helg nå», smiler hun.

Inger Lundby på sin side er glad hun benytter denne måten å rekruttere på. «Dere kjenner kandidatene og vet hvem som passer inn ut fra interesser, kompetanse og personlighet», sier hun. Hun anbefaler gjerne denne måten å rekruttere på til andre arbeidsgivere, og oppfordrer til å tenke alternativt rundt rekruttering. «Ikke bare beriker det arbeidsplassen, men gir også bedre ressursutnyttelse og mer motiverte ansatte».