Viktig å gi folk muligheter!

Daglig leder Jørgen Øyen, Byggmax Kongsvinger, foran butikkhyllene.
GIR FOLK MULIGHETER: Daglig leder Jørgen Øyen i Byggmax Kongsvinger (Foto: MjøsAnker)

Byggmax i Kongsvinger er en av mange bedrifter som har fått øynene opp for ansettelse gjennom arbeidsinkludering. Dette er en god måte å tenke muligheter på, og prosessen starter gjerne med at bedriften jevnlig tar i mot ulike personer til arbeidsutprøving. Da får ulike personer mulighet til å prøve seg i arbeid på arbeidsplassen, og arbeidsgiver får en godt innblikk i hvem som passer i en eventuell ledig stilling, både med tanke på arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø.

Daglig leder Jørgen Øyen har hatt flere mennesker i arbeidsutprøving de siste årene. Han mener det er viktig å kunne tilby en god arbeidsutprøvingsarena for de som trenger det, og stiller gjerne arbeidsplassen til disposisjon.

– For meg er det viktig å gi folk muligheter! Det gir også bedriften mye tilbake. Det gir oss impulser og innspill utenfra, og det er alltid ålreit med noen nye øyne inn, sier Øyen. 

Hos Byggmax i Kongsvinger har de god erfaring med å ansette gjennom inkludering, og de ser at det har gitt gode resultater. Gjennom et godt samarbeid med arbeidsinkluderingsbedriften MjøsAnker har de bidratt til at flere personer som sto utenfor arbeidslivet har fått prøve seg i butikken. Dette har også gitt Byggmax mulighet for tryggere ansettelser, der de gjennom å få inn personer i arbeidsutprøving også får se hvordan ulike mennesker fungerer i jobben før en eventuell ansettelse.  

-Det er jo veldig ålreit å bli kjent med personene først, og man får et mye bedre inntrykk av dem enn i et klassisk intervju, sier Jørgen Øyen.  

For mange er det også slik at veien til et klassisk intervju kan være lang. Mange kommer gjerne inn i arbeidstrening med en CV med hull, og har kanskje utfordringer med å finne rom i arbeidsmarkedet. Da kan det være fint å få tilgang til arbeidslivets muligheter på andre måter. Og hull i en CV betyr definitivt ikke at man ikke kan gjøre en kjempegod jobb. Det kan Byggmax og Jørgen Øyen skrive under på. 

– Det gjelder å se etter muligheter, sier han. Han forteller også at samarbeidet med MjøsAnker betyr mye i en slik prosess, og den tette og gode dialogen underveis gjør at man kan spille hverandre gode.  

Det er jobbkonsulent Beathe Cecilie Nergaard ved MjøsAnker Kongsvinger helt enig i. Hun har hatt dialogen med Byggmax Kongsvinger, og kan fortelle om et svært godt samarbeid der Byggmax har vært gode på å se mulighetene.  

– Byggmax er en raus arbeidsgiver som har åpne dører for de som kommer, og de tar godt vare på de som kommer ut til dem i arbeidsutprøving, sier hun. Nergaard er klar på at hun mener flere arbeidsgivere burde gjøre som Byggmax, og se muligheter og ressurser hos den enkelte og tørre å rekruttere også gjennom arbeidsinkludering.