– En drømmesituasjon!

En kvinner står på et utstyrslager med en kasse i hendene
DAGLIG LEDER: Andrea Koropis stortrives som daglig leder på BUA Eidskog (Foto: MjøsAnker)

Andrea Koropis hadde ikke vært i jobb på nesten ti år og var redd for at det ikke lenger var plass til henne i arbeidslivet da hun kom til MjøsAnker og møtte sin jobbkonsulent første gang. Hun så for seg at uføretrygd skulle bli den eneste løsningen. Men takket være BUA og en driftig jobbkonsulent, Beathe Cecilie Nergaard, er Andrea i dag tilbake i jobb.  

For tre år siden ble hun med som frivillig til BUA Eidskog, som også fungerer som en sosial møteplass. Her kan alle komme, sette seg ved bordet og ta en kopp kaffe. Dette ble én av mange kaffekopper, og Andrea gikk fra å ha vansker med å gå ut døra til å møte opp regelmessig fra mandag til torsdag. Hun ble etter hvert gitt ansvaret med å planlegge hobbyaktiviteter og sosiale tilstelninger.  

Det var i denne tiden hun også kom til MjøsAnker, hvor Andrea møtte sin jobbkonsulent Beathe. Hun forteller at hun opplevde å bli møtt med menneskelig varme og forståelse. «Jeg merket at MjøsAnker jobbet for meg og så meg som menneske», forteller hun.  

Beathe så raskt at Andrea hadde ressurser, og at hun fikk brukt disse på en god måte på BUA. Det var derfor naturlig å fortsette i arbeidsutprøving der, og jobbmatchen var høy. Og da stillingen som daglig leder på BUA Eidskog ble utlyst var Andrea klar, og hun søkte på stillingen og fikk den. «Dette er en drømmesituasjon», forteller Andrea. Ved BUA får hun brukt sin administrative kompetanse, sine kreative ressurser og engasjement, samtidig som hun føler seg trygg og ivaretatt i arbeidsmiljøet. Andrea mener det er mye takket være MjøsAnker, og jobbkonsulent Beathe, at hun nå har funnet en god rolle i arbeidslivet og har lyktes med å komme tilbake i arbeid.