Fant tilbake til arbeidsgleden

Tre kvinner står og snakker sammen på en medisinsk avdeling
STORTRIVES: Fra venstre Ida Cathrin Edvardsen, Gro Lauritsen og Kheyriya Sharif Mukhtar. (FOTO: MjøsAnker)

Kheyriya Sharif Mukhtar hadde hatt fulltidsstilling som sykepleier da hun kom til MjøsAnker Lillehammer for å kartlegge sine muligheter og finne en ny retning. Jobbkonsulent Ida Cathrin Edvardsen i MjøsAnker kontaktet da Øye Poliklinikk med forespørsel om utprøving som helsesekretær. Leder Gro Lauritsen så en god ressurs i Kheyriya og tilbød utprøving som sykepleier ved klinikken. Her var det andre typer arbeidsoppgaver og arbeidstider enn det Kheyriya hadde hatt tidligere, noe som ville passe henne bedre. Leder Gro hadde planlagt en forsiktig oppstart, men jobbmatchen viste seg raskt å være så god at hun etter hvert kunne få mer ansvar og opplæring i de ulike oppgavene, instrumentene og maskinene de bruker på Øyeavdelingen. Og etter bare kort tid tilbød klinikken Kheyriya en 80% vikarstilling.

«Jeg så først at Kheyriya ikke smilte så mye, men etter bare noen dager i utprøving kom også smilet på plass», sier Ida i MjøsAnker. Og at Kheyriya liker sin nye jobb er det ingen tvil om. Hun stortrives, både med oppgavene og med det gode sosiale miljøet. Hun forteller at hun har opplevd svært god oppfølging på arbeidsplassen og kan ikke få fullrost lederen sin og det gode arbeidsmiljøet nok. Kollegaene er alltid behjelpelige, og rammene i jobben er gode. For Kheyriya har den nye jobben gitt henne et stort og nytt fagfelt, der hun stadig lærer noe nytt og får fagutvikling. Arbeidsgleden er definitivt tilbake, og nå vurderer hun også å bli spesialist innen øyefaget.

Gro på sin side opplever Kheyriya som både positiv, kunnskapstørst, tilpasningsdyktig og lærevillig. “Hun har god fagkompetanse og er serviceminded ovenfor både kollegaer og pasienter” forteller Gro. Hun er svært fornøyd med samarbeidet med MjøsAnker, og særlig den gjensidige forståelsen og respekten som la grunnlaget for få Kheyriya til å blomstre i ny jobb.