Fikk hjelp av MjøsAnker til å finne ny retning

Tre menn står foran en dør inn til et trykkeri
BLE UNDERLEVERANDØR: Fra venstre: Øystein Melby, Erik Hansen og Eirik Strype.

I 2016 stod Erik Hansen uten jobb, og var usikker på hva han nå skulle gjøre videre. Da han kom til MjøsAnker, ble det raskt avdekket en stor interesse for foto og grafisk design. Dette gjorde at Erik fikk muligheten til å gjennomføre programmet MAC-operatør hos Ekko Digitaltrykkeri, et opplæringsprogram innenfor grafisk design. Erik forteller at tiden ved Ekko Digitaltrykkeri ga han styrket tro på egne ferdigheter. «De ga meg den selvtilliten som jeg da manglet», forteller han. 

Øystein Melby og Eirik Strype ved Ekko Digitaltrykkeri kan også fortelle at de med en gang så at Erik hadde stor motivasjon og vilje til å ville lære seg et nytt fagfelt. «Målet var å lære meg en ny ting hver dag», sier Erik. Og det gjorde han kan Øystein fortelle. Han er svært imponert over hva Erik har fått til og hvordan han utviklet ferdighetene sine.  

I dag driver Erik eget firma, Erik Hansen Studio, som spesialiserer seg på foto, nettsider og video. «Han er svært dyktig i det han gjør, så i dag er han faktisk en underleverandør til oss i Ekko Digitaltrykkeri», sier Øystein.