Formål, visjon og verdier

Formål

MjøsAnkers formål er å ta samfunnsansvar ved å tilrettelegge for jobb, utdanning og utvikling for alle.

Visjon

MjøsAnker er en verdiorientert organisasjon og vi er opptatt av at alle våre ansatte har et positivt menneskesyn. Vi mener at alle mennesker har jobbpotensial gitt de riktige rammene. Dette er grunnlaget for vår visjon:

Ingen skal stå utenfor

Arbeid gir mestring og livskvalitet, og derfor gir oppdraget og visjonen kraft til å yte det beste for å få flest mulig ut i jobb og inn i fellesskapet. Sentralt er tanken om at for alle som kan, så er det til det beste for både individet og for fellesskapet å komme inn i arbeidslivet.

I MjøsAnker jobber vi hver dag på alle nivåer og i alle deler av organisasjonen for å komme nærmere vår visjon. Uansett om det er i møte med mennesker som kommer til oss, i møte med NAV, i møte med næringsliv eller i møte med de som er med på å legge våre rammebetingelser. Når vi tar med oss visjonen i hverdagen skaper vi også retning. Da vet vi hvor vi skal, og hva som er vår ambisjon. Da gir vi arbeidet mening. Og da kan vi, steg for steg, dag for dag, gradvis komme nærmere vår drøm om at Ingen skal stå utenfor.

Verdier

Kompetent

Raus

Engasjert

Modig

Våre verdier er valgt med omhu. Verdigrunnlaget vårt gir oss en felles plattform og en bedriftskultur som sikrer at vi til enhver tid har oppdatert faglig kompetanse, at vi alltid handler til det beste for våre medmennesker og at vi brenner for vårt fagfelt innen arbeidsinkludering.

Høy kompetanse sikrer også høy kvalitet i vårt arbeid, samtidig som raushet, modighet og engasjement sikrer at denne kompetansen anvendes i samsvar med vårt formål og samfunnsoppdrag.