Fra utprøving til fast jobb

Sarah Elisabeth Granberg startet hos MjøsAnker i 2022 og var usikker på hva hun kunne mestre i arbeidslivet. Men kyndig veiledning og god egeninnsats ga resultater.

Sarah brant for yrket sitt som vernepleier, men slet med å finne en god balanse og hadde utfordringer med å sette grenser for seg selv. Det resulterte i flere runder med utbrenthet. I samarbeid med MjøsAnker og veileder Line Negård Jonsson fikk Sarah hjelp til å sorte sine behov, og utforske ulike yrkesretninger.  

«Jeg trengte tid til å bli kjent med meg selv, og hvor mine grenser går», forteller Sarah, som har gjort mange livsstilsgrep i perioden for å sikre en god tilfriskningsprosess. Alt fra å legge om kosthold, til å få gode søvn- og hverdagsrutiner og bli flinkere til å bruke eget nettverk. Veileder Line forteller at gjennom kartlegging ble det avklart at deltaker hadde mange ressurser og kompetanse. «Hun var aktiv i sin prosess, interessert, nysgjerrig på både kjente og ukjente oppgaver, lærevillig og hadde en stor motivasjon til å finne ut hvilket yrke hun kan stå i over tid med sine helseutfordringer».  

Fra utprøving til fast jobb 

Etter å ha forsøkt seg i andre yrkesretninger foreslo Line at Sarah kanskje skulle prøve hennes type stilling, som veileder. Det naturlige valget var å kontakte Bragd, hvor Sarah fikk lov å prøve seg våren 2023. Gradvis økte hun timeantallet og kjente på mestring og overskudd. Sarah sier det var viktig å ta tiden til hjelp, og få rom til å prøve seg. 

Parallelt med arbeidsutprøving ble det kartlagt hva slags kompetanseheving Sarah kunne for å ha nytte av for enda større muligheter i arbeidsmarkedet. Fagsenteret ved MjøsAnker ble koblet inn, og valget landet på videreutdannelse innen Karriereveiledning, som Sarah er ferdig med våren 2024.  

Match med arbeidsoppgaver og miljø i Bragd var så god at hun nå er tilbudt en fast stilling. Avdelingsleder, Sigrid Grude Amb, forteller at det er viktig å ta imot i arbeidsutprøving: «Vi jobber med å be andre bedrifter om å ta imot kandidater – da må vi også kunne åpne egne dører, det er vårt samfunnsansvar», forteller hun. Hun påpeker at å tilrettelegge og ha et livsfaseperspektiv er viktig for alle ansatte, og det fungerer. Line er ikke overrasket over at Bragd har ansatt Sarah: «De som har fått henne som arbeidstaker er heldige.»