Klar for IT-studier og sikter mot jobb

En mann og to kvinner står ved siden av hverandre og ser i kamera
KLAR: Fra venstre: Kjetil Brusveen, Lise Gleditsch, Line Negård Jonsson. (FOTO: MjøsAnker)

Kjetil Brusveen hadde vært flere år utenfor arbeidslivet grunnet en yrkesskade og så mørkt på fremtiden. «Jeg var sikker på at jeg skulle bli ufør», forteller han. Redningen ble et opphold med opptrening på Hernes Institutt etterfulgt av et løp hos MjøsAnker med fokus på å komme tilbake i arbeidslivet.  

Jobbkonsulent Line Negård Jonsson forteller at etter innledende kartlegginger med Kjetil fremkom det tidlig at han hadde mange ressurser og interesser, men at han nok måtte innstille seg på et yrkesskifte, og dermed også kompetanseheving, for å komme seg tilbake ut i arbeid. Især utpekte Kjetil sin store interesse for IT og programmering seg. I samarbeid med Fagsenteret hos MjøsAnker, med Lise Gleditsch i spissen, ble det skreddersydd et opplegg slik at Kjetil kunne utforske yrkesmulighetene og finne ut veien han ville gå innenfor IT. «Kjetil har imponert meg», forteller Lise, «han har jobbet strukturert og fokusert hele veien».  

Kartlegginger, strukturerte utforskningsoppgaver og faglig støtte av Line og Lise har nå resultert i at Kjetil har søkt seg til IT-studier hos Centric. Frem mot skolestart er det laget et studieforberedende løp ved Fagsenteret kombinert med relevant praksis innen IT, som skal sikre at Kjetil vil være godt forberedt til studiestart i 2023. Kjetil påpeker han aldri hadde klart dette uten støtte og hjelp fra Line og Lise. Han er veldig glad for at han har fått så god oppfølging hos MjøsAnker, og ser nå svært lyst på fremtiden!