Kom ut i jobb på IKEA

IKEA Ringsaker tar samfunnsansvar og arbeidsinkludering på alvor. For syv måneder siden startet Tone en halv dag i uka i restauranten – nå jobber hun tre fulle dager og har fått sommerjobb i 70 prosent.

Tone er på plass i restauranten på IKEA, og vi møter henne her for å høre hennes gode historie. Målsettingen har hun klar; det er å få fast ansettelse. Leder for restauranten, Morten Helberg, er strålende fornøyd med Tone og MjøsAnker: «Det er kjempefint å ha Tone her», forteller Morten, og påpeker at det har vært en vellykket arbeidsinkludering takket være en motivert og engasjert deltaker, i tillegg til god og tett oppfølging av jobbkonsulenten Anne-Lise Grosberghaugen.

«Uten MjøsAnker hadde jeg ikke klart å komme i jobb», forteller Tone, som har vært hjemmeværende i over 10 år og i tillegg har lese- og skrivevansker. Det har gjort jobbsøking på egenhånd svært utfordrende. Tone forteller at med en støttende jobbkonsulent og hjelp fra Fagsenteret ved MjøsAnker, har hun nå lyktes med å skrive både CV og søknad. Den positive og inkluderende arbeidspraksisen ved IKEA Ringsaker har vært med på å gjenreise troen på egne ressurser.

​​​​​​​MjøsAnker ønsker Tone lykke til videre og er glad for at det gode samarbeidet med IKEA Ringsaker gir så gode resultater.

Restaurantsjef Morten Helberg er strålende fornøyd med å få Tone med på laget.

Les mer om MjøsAnker her