MjøsAnker er EQUASS-sertifisert

Vi jobber systematisk for å oppnå den beste kvaliteten i våre tjenesteleveranser til jobbsøkere, NAV, kunder, samarbeidspartnere, lokalsamfunnet og eiere.

Kvalitetssikring er med på å øke ikke bare kvaliteten i våre tjenester, men også kompetansen på tilknyttede prosesser. Å være EQUASS-sertifisert innebærer at vi forplikter oss til å jobbe i tråd med gjeldende regelverk og kravspesifikasjoner for attføringsbedrifter.

EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Våre arbeidsmetoder revideres av en ekstern revisor hvert tredje år.

I 2022 ble vi godkjent for tre nye år.