Samtykkeerklæring for foto/film/lyd

MjøsAnker ønsker å benytte og oppbevare foto, film og/eller lyd av deg.

Bilder/film/lyd som tas av, eller på oppdrag for, MjøsAnker vil ligge tilgjengelig i vår bildebank. Materialet kan bli brukt i sin helhet, i utsnitt eller som illustrasjonsbilder i våre ulike kommunikasjonskanaler. Dette kan for eksempel være på våre nettsider, sosiale medier, PowerPoint-presentasjoner, brosjyrer e.l. Slike kanaler er offentlig tilgjengelige. Vi følger disse retningslinjene ved publisering av bilder:

  • Vi publiserer kun bilder som er respektfulle og som framstiller personer i en positiv setting.
  • Bilder, film og lydopptak publiseres kun dersom det er gitt samtykke til dette.
  • Materialet vil ikke brukes til andre formål enn skissert i samtykkeerklæringen.
  • Vi arkiverer bilder, film og lydopptak sikkert, og materialet er bare tilgjengelig for ansatte.

Samtykket kan når som helst trekkes tilbake

Samtykke er frivillig og kan når som helst trekkes tilbake.

Merk at etter at bildene/filmen er publisert/trykket vil ikke samtykket kunne trekkes tilbake for dette tilfellet. Det er kun samtykke knyttet til evt. fremtidig bruk av materialet som kan trekkes tilbake. Samtykket kan trekkes tilbake ved å ta kontakt med oss på e-post post@mjosanker.no

Samtykke foto
Signatur
Signatur
Fornavn
Etternavn