Jeg merket at MjøsAnker jobbet for meg og så meg som menneske.