Gjennom vår bærekraftstrategi, med fokus på utdanning, inkluderende arbeidsliv og ansvarlighet i vår produksjon skal vi bidra til et mer rettferdig, inkluderende og bærekraftig samfunn.