Jeg har fått tatt del i prosessen hele veien, og det har vært viktig for meg.