De unge er vår bærebjelke, og vi trenger dem i arbeidslivet.