Det gir jo et par ekstra hender, og en mulighet til å hjelpe. Dette er så viktig, for hvis ikke vi stiller opp, hvem skal da stille opp.