Søknad om plass som lærekandidat

Fyll ut skjemaet under for å sende inn din søknad. Når du trykker på «send» vil din søknad sendes til MjøsAnker, samtidig som du videresendes til søknadsportalen VIGO der du også må sende inn søknad som går til fylkeskommunen. Begge søknader må sendes inn.

Inntak skjer gjennom et samarbeid mellom skolen, PPT, fylkeskommunen og bedrift, etter at søkeren har gjennomført yrkesfaglig fordypning hos MjøsAnker.

Lærekandidat

Personalia

Hvis søker er under 18 år

Videregående skole

Ønske

Hvilket lærefag ønskes?