Suksess på Espresso House 

I oktober 2021 startet Hatice Yasar på arbeidsrettet norskopplæring hos MjøsAnker og snakket svært lite norsk. I løpet av åtte måneder har norskkunnskapene økt betraktelig, og i januar startet hun i praksis ved Espresso House på CC Hamar. Dette var en suksess og allerede i april hadde Hatice rukket å være månedens ansatt. Fra og med 1. juli har hun fått 10 prosent fast stilling, i tillegg til tilkallingsvakter.  

Daglig leder, Kasper Bækkelund Sæten, forteller at de ikke egentlig hadde en stilling å tilby, men at de så gjerne ønsket å beholde Hatice. Målet er å få økt stillingen hennes så fort som mulig. «Hatice er en gledesspreder», forteller Kasper. «Hun tar initiativ og har hatt en god utvikling». Hun har vært en del av teamet siden start, noe Kasper mener er viktig for å skape fellesskapsfølelse. Han beskriver samarbeidet med MjøsAnker som godt, med tett dialog gjennom hele perioden, og vil trygt anbefale andre arbeidsgivere å gi deltakere som Hatice en mulighet. «Det kan lønne seg», avslutter Kasper Bækkelund Sæten.