Tar samfunnsansvar gjennom inkludering

To kvinner står utendørs på en trapp opp til et hus
JOBBER FOR GOD INKLUDERING: Daglig leder Lene Hagen og leder for bo- og dagtilbudet Maren Eggen (FOTO: MjøsAnker)

På gården Frenning Vestre i Stange holder Stiftelsen Grobunn til. Her tilbyr de et helhetlig døgntilbud for ungdommer og unge voksne med utviklingshemming som er på vei inn i voksenlivet. Hos Grobunn får ungdommene et unikt opplærings-, bo – og sosialtreningsprogram. Dette omfatter et bo- og skoletilbud for elever på videregående nivå, og et tilbud med bo- og arbeidstrening for unge voksne.  

Grobunn er også opptatt av å ha et inkluderende og raust arbeidsmiljø, og er en viktig samarbeidspartner for MjøsAnker. De seneste årene har Grobunn hatt mange i arbeidspraksis, og også rekruttert flere ansatte gjennom MjøsAnker. Daglig leder, Lene Hagen, forteller at det er viktig for dem å ta et bevisst samfunnsansvar. «Det skaper et levende miljø», sier hun engasjert.  

Maren Eggen, leder for bo- og dagtilbudet, er svært fornøyd med samarbeidet med MjøsAnker, og forteller at det er viktig at de kan tilby meningsfylt praksis som kan hjelpe folk videre i arbeidslivet. «Det er en vinn-vinn-situasjon», forteller hun.