– Endelig føler jeg meg til nytte!

To kvinner står med armene om hverandre og ser inn i kamera
SVÆRT FORNØYDE: Fra venstre Charlotte Holm og daglig leder i Havang Hilde Nilseng (Foto: MjøsAnker)

Charlotte Holm hadde vært flere år utenfor arbeidslivet da hun ble søkt inn på MjøsAnker. Helsen var dårlig og hun hadde mistet troen på seg selv og sine muligheter i arbeidslivet. Veileder Svein Wesenlund så likevel at Charlotte hadde mange ressurser, men det gjaldt å få Charlotte til å se disse selv også. Derfor kontaktet han Havang Brukerstyrte Senter på Lillehammer.  

Havang er et gammelnorsk ord, og betyr verd eller nytte. Raskt skulle Charlotte føle at hun var nettopp det. Daglig leder Hilde Nilseng lot Charlotte få prøve seg som miljøarbeider og så at hun hadde en unik måte å bygge relasjoner og snakke med brukerne på. «Jeg har fått det mye bedre med meg selv etter jeg begynte å jobbe», forteller Charlotte. For henne er det viktig å føle at hun er til nytte og kan hjelpe andre, og forteller at Havang har blitt som hennes andre hjem.  

Hilde er svært fornøyd med å få Charlotte på laget, som nå er ansatt i en 40 prosent stilling. Det er viktig for Hilde å gi folk en sjanse, og se muligheter: «Havang skal være et springbrett videre, det er hele poenget». Hun forteller videre at hun er godt fornøyd med samarbeidet de har med MjøsAnker.