Vår historie

MjøsAnker er i dag et stort konsern, men er et resultat av flere fusjoner og endringer som har funnet sted opp igjennom årene.

I forbindelse med HVPU-reformen i 1991 ble selskapet Mjøssamvirket AS etablert. Målet med etableringen var et selskap som skulle skape varige arbeidsplasser og bidra til å utvikle ressurser hos yrkeshemmede. Mjøssamvirket tilbød blant arbeid i vevstue som i Grønnegata i Hamar, keramikkverksted i Storhamargata og Montasje-avdeling på Kjonerud. Senere ble disse avdelingene samlokalisert i Solvanggården i Elise Kjøs gate 17 i Hamar. Selskapet utvidet der etter hvert arbeidsoppgavene med blant annet pakking av rent sengetøy og håndklær til hoteller, og fremstilling og produksjon av hudkremer og badeoljer.

Noen år senere, i 1996, ble også en annen tiltaksbedrift, Ankerløkken AS, etablert. I 2007 ble selskapet Hamar ASVO fusjonert inn i Ankerløkken AS.

Fusjonen som førte til MjøsAnker

I 2010 skjedde så en større sammenslåing, der selskapet Mjøssamvirket AS ble fusjonert med Ankerløkken, og det nye selskapet fikk navnet MjøsAnker AS. Forut for fusjonen hadde de to relativt jevnstore bedriftene en noe ulik tiltaksportefølje, og gjennom fusjonen ble selskapet forsterket som en totalleverandør med sterke fagmiljøer knyttet til både varig tilrettelagt arbeid (VTA) og formidlingsrettede tiltak.

FØRSTE LOGO: I 2010 ble MjøsAnker AS etablert, og den første logoen så slik ut. Senere er logoen oppdatert til en nyere versjon, men har beholdt mye av sitt opprinnelige uttrykk

Vekst og konsernstruktur

I forbindelse med ny tiltaksforskrift ble det satt krav om at leverandørene av tiltakene AFT og VTA bare kunne levere tjenester innen kjerneområdet attføring. Det nye kravet innebar at det måtte etableres et tydelig skille mellom selskapets anbudsutsatte virksomhet og selskapets attføringsvirksomhet.

MjøsAnker ble derfor fra 1. januar 2019 organisert i en konsernstruktur, med MjøsAnker AS som holdingselskap, og med MjøsAnker Jobb og Utvikling AS og MjøsAnker Karriere AS som datterselskaper.

MjøsAnker Jobb og utvikling AS leverer tjenester ifm forhåndsgodkjente plasser i AFT og VTA, og MjøsAnker Karriere AS leverer tjenester innen anbudsbaserte tiltak slik som blant annet Avklaring, Arbeidsrettet norskundervisning, språk- og karriereveiledning for flyktninger, i tillegg til levering av språk- og karrieretjenester rettet mot private virksomheter.

I 2023 ble også datterselskapet MjøsAnker Kommunale Tjenester etablert, som et selskap med spissede tjenester inn mot kommunale virksomheter.

Dagens organisasjon

Pil for å lese mer om Organisasjon

Formål, visjon og verdier

Pil for å lese mer om Formål, visjon og verdier